KOMMENDE SØNDAGS TEKST
Førstkommende søndag
Lesetekster:Jer 18,1-10
 Rom 2,1-11
Prekentekst:Luk 13,22-30
Harald Kaasa Hammer
Er det få som blir frelst? (1)

Knut Kåre Kirkholm
Søndagsteksten Luk 13:22-30 (2020)

Harald Kaasa Hammer
Er det få som blir frelst? (2)

Harald Kaasa Hammer
Den trange dør (2)

Harald Kaasa Hammer
Den trange dør (1)

Andreas Årikstad
Døren

Odd Sverre Hove
Samtale ved en stengt dør

Endre Stene
Søndagsteksten Luk 13:22-30 (2017)

     Kirkeårskalender
INNHOLD ETTER TYPE