Advent 2020


KOMMENDE SØNDAGS TEKST
Førstkommende søndag
Lesetekster:Jes 65,17-19
 1 Kor 15,50-57
Prekentekst:Luk 21,27-36
Rolf Kjøde
Søndagsteksten Luk 21:27-36 (2020)

Harald Kaasa Hammer
Jesu gjenkomst

Sverre Bøe
Utviklingen bærer mot avvikling

Odd Sverre Hove
Når Herren kommer i skyen …

Asbjørn Kvalbein
Søndagsteksten Luk 21:27-36 (2017)

     Kirkeårskalender
BIBELTEKSTEN PÅ NETT
Mest lest siste måned


INNHOLD ETTER TYPE