Fastetiden


KOMMENDE SØNDAGS TEKST
Førstkommende søndag
Lesetekster:2 Mos 12,21-28
 Ef 2,12-18
Prekentekst:Joh 12,12-24
Endre Stene
Søndagsteksten Joh 12:12-24

Odd Sverre Hove
Tid for Kristi herliggjørelse

Ludvig Hope
Herren har bruk for deg!

Martin Luther
Palmesøndag

     Kirkeårskalender
BIBELTEKSTEN PÅ NETT
Mest lest siste måned


INNHOLD ETTER TYPE