BØNNEBOK

KOMMENDE SØNDAGS TEKST
Førstkommende søndag
Lesetekster:Jos 24,19-24
 Ef 2,1-10
Prekentekst:Matt 16,24-27
Bjørn Hinderaker
Søndagsteksten Matt 16:24-27 (2024)

Harald Kaasa Hammer
Å følge Jesus (1)

Jan Helge Aarseth
Søndagsteksten Matt 16:24-27 (2021)

Harald Kaasa Hammer
Å følge Jesus (3)

Harald Kaasa Hammer
Å følge Jesus (2)

Odd Sverre Hove
Disippelskap under korset

Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsteksten Matt 16:24-27

Andreas Årikstad
For den som vil berge sitt liv …

     KirkeårskalenderINNHOLD ETTER TYPE