Publisert

Hva skjedde når i påsken?


Ca leselengde:
1 min

De fire nytestamentlige evangeliene lærer oss mye om hva som skjedde i dagene frem mot Jesu død og oppstandelse. Men hva skjedde når? Og hvor kan jeg lese om de ulike historiene? I oversikten under får du et inntrykk av viktige hendelser i den siste uken frem mot 1.påskedag. Detaljene om når enkelte hendelser foregikk kan nok diskuteres, men uansett er siktemålet med denne tidslinjen å gi deg hjelp til å få følge Jesus til Golgata og den tomme graven. Kanskje dette kan fungere som en bibelleseplan for deg gjennom påsken?

PS: Ser du denne saken på mobil? Da må du holde den i liggende modus for å få med hele bredden på tidslinjen.

 

Dag Hendelse Matteus Markus Lukas Johannes
Fredag/lørdag Jesus kommer til Betania 12:1
Maria salver Jesus 12:2–8
Folkemengde kommer for å se Jesus 12:9–11
Søndag Triumferende inntog i Jerusalem 21:1–11 11:1–10 19:28–44 12:12–18
Noen grekere søker Jesus 12:20–36
Jesus gråter over Jerusalem 19:41
Jesus ser seg omkring på tempelplassen 11:11
Vender tilbake til Betania 21:17 11:11
Mandag Forbannelsen av fikentreet 21:18–19 11:12–14
Jesus rydder tempelet 21:12–13 11:15–17 19:45–46
Vender tilbake til Betania med de 12 11:19
Tirsdag Disiplene ser det visnede fikentreet når de vender tilbake til Jerusalem 21:20–22 11:20–21
Tempelkontroverser i Jerusalem 21:23–23:39 11:27–12:44 20:1–21:4
Talen på Oljeberget 24:1–25:46 13:1–37 21:5–36
Onsdag Jesus fortsetter å undervise i tempelet 21:37–38
Rådet planlegger å drepe Jesus 26:3–5 14:1–2 22:1–2
Onsdag/Torsdag Påskeforberedelser 26:17–19 14:12–16 22:7–13
Torsdag Påskemåltidet 26:20–35 14:17–26 22:14–30
Jesu avskjedstale 13:1–17:26
Jesus ber i Getsemane 26:36–46 14:32–42 22:39–46
Fredag Forråding og arrestasjon (etter midnatt?) 26:47–56 14:43–52 22:47–53 18:2–12
Jødisk rettssak
—for Annas 18:13–24
—for Kaifas og deler av Rådet 26:57–75 14:53–72 22:54–65 18:19–24
—for hele Rådet (etter soloppgang?) 27:1–2 15:1 22:66–71
Romersk rettssak
—for Pilatus 27:2–14 15:2–5 23:1–5
—for Herodes 23:6–12
—for Pilatus 27:15–26 15:6–15 23:13–25 18:28–19:16
Korsfestelse (ca. kl.09.00-15.00) 27:27–54 15:16–39 23:26–49 19:16–37
Gravlegging (kvelden) 27:57–61 15:42–47 23:50–54 19:38–42
Søndag Vitnesbyrd om den tomme graven 28:1–8 16:1–8 24:1–12
Den oppstandne viser seg 28:9–20 16:9–20 24:13–53 20:1–21:25

 


Denne tidslinjen er oversatt fra ESVs artikkel "Harmony of the Events of the Holy Week".


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Ingvald André Kårbø.
  Ingvald André Kårbø kommer fra Øygarden utenfor Bergen. Han er gift med Camilla og de har ei datter sammen. Ingvald arbeider som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio, men er i permisjon nå.
   Ressurser av Ingvald André Kårbø
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.