Publisert

Hvordan Jesus igjen kan bli midtpunktet i jula "Christmas"= Kristusmesse


Ca leselengde:
4 min

“Det blir ingen jul uten Jesus», kan vi høre kristne si. Det engelske ordet Christmas har en sterkere kobling til Kristus som er høytidens opphavsmann enn det vårt ord «jul» har. Mens vi vil ha Jesus tilbake i jula sier man gjerne på engelsk «Put Christ back into Christmas!».

Hvis du ser nærmere på ordet Christmas, kan du se at det er satt sammen av Christ, Kristus og mas, altså messe. Christmas betyr altså Kristusmesse.

Flere og flere opplever jula som en kjærkommen pause fra arbeid og skole godt plassert midt i den mørkeste tiden av året. Det er en tid viet til kjøpefest og gaver, familie og venner, tid for å spise og drikke og være glad. Det er sannelig få spor igjen av Jesus i julefeiringen.

Så hvordan skal vi få Kristus som midtpunkt i jula, Kristusmessen? Det krever mer enn å skru opp julemusikken og sette fram julekrybba. Det er ikke nok å synes det er ille at julenissen liksom har stjålet glansen fra Jesus. Det holder ikke å velge julekort med kristne motiver heller enn dompaper og fjøsnisser.

For å feire en jul med Jesus, må du omgås Jesus. Vi må tilbake til å feire messe med Kristus gjennom høytiden Kristusmesse.

Det er særdeles sjeldent vi hører ordet messe brukt i våre lutherske sammenhenger. Du visste kanskje ikke at messen omtales i bekjennelsesskriftene våre, i den Augsburgske bekjennelse av 1530 (også kalt Confessio Augustana), Artikkel XXIV – Om messen (du kan lese hele bekjennelsen her: https://www.foross.no/bekjennelsesskriftene/den-augsburgske-bekjennelse/)

De tre første setningene i den ovennevnte artikkelen lyder slik: «Med urette blir våre menigheter beskyldt for å avskaffe messen. Messen blir nemlig hos oss bibeholdt og forrettet med den største ærefrykt. Bibeholdt blir også omtrent alle sedvanlige kirkeskikker». Videre står det «Til å begynne med må vi igjen si at vi ikke vil avskaffe messen, men i kristelig forstand beholde og forsvare den. Messen blir nemlig hos oss feiret hver søndag og alle høytidsdager. Der blir sakramentet rakt dem som vil bruke det, etter at de har skriftet og fått avløsning. Vi opprettholder også de vanlige offentlige seremonier med tekstlesning, bønner, messeklær og lignende.» (Apologi for den Augsburgske bekjennelse, XXIV.1).

Men hva er egentlig denne messen? Du tenker kanskje på en romersk katolsk messe hvor prestene bærer frem Kristus som et stadig nytt offer. Det er imidlertid ikke dét bekjennelsesskriftene våre lærer oss! Messen er et annet ord for gudstjeneste og Christmas, Kristus-messe, er ganske enkelt gudstjenesten til minne om Kristi fødsel.

Det er i gudstjenesten at vi hører Guds Ord som englene først forkynte for hyrdene på marken.

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by. Luk 2:11

Det er i gudstjenesten at vi, likesom hyrdene på marken, hører den himmelske hærskare synge

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Luk 2:14

I gudstjenesten finner du barnet som ligger i krybben (Luk 2:16). Du finner ham i brødet og vinen i nattverden.

Det er på grunn av det vi har sett og hørt i gudstjenesten at vi, på samme måte som hyrdene, gjerne forteller om det som er fortalt om dette barnet (Luk 2:17). Med samme årsak kan vi, likesom hyrdene, vende nesene hjemover til de kall som hver enkelt av oss besitter og prise og love Gud for alt det vi har hørt og sett, slik det er blitt sagt oss (Luk 2:20).

Tenk på dette. Å motta Guds julefred i avsigelsen av syndenes forlatelse i gudstjenesten, å høre gledesbudskapet om frelserens fødsel bli opplest, han som kom for å frelse oss fra synd og død; å ikke bare se Jesusbarnet ligge på alteret i brødet og vinen, men å få ta del i det til syndenes forlatelse, å delta i gudstjenesten sammen med engler og erkeengler og hele himmelens hærskare, i tillegg til samfunnet med hele den verdensvide kristne kirke mens vi synger julesangene våre. Hvilken jordisk julegave, hvilken julemiddag, hvilket familieselskap eller feiring kan toppe dét?

Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare!

Å, kom nå med lovsang til Betlehem

Kom for å se ham, kongen i en krybbe!

Kom, tilbe ham, Guds under!

Kom, tilbe ham, Guds under!

Kom, tilbe ham, Guds under: Vår Herre Krist.

«Kom», synges det i den kjente julesangen. Kom til Kristus-messen og finn Jesusbarnet, din frelser og konge, i ord og sakrament. Og vet du hva som skjer når du vender tilbake til messen i Kristus-messen? Da setter du Kristus på sin rette plass, eller som vi sier på norsk, da får du en jul med Jesus.


Denne artikkelen er opprinnelig skrevet av Rev. Timothy Teuscher, president i Lutheran Church-Canada med noen små tilpasninger til norsk språk. Vi takker Lutheran Church-Canada for at de har gitt oss tillatelse til å oversette den for publisering på www.foross.no.

Artikkelen kan leses på engelsk her. Teksten er oversatt fra engelsk av Silje Kiil.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emner

  Jul

  Nattverden

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  2: 11-14

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Timothy Teuscher.
  Timothy er president i Lutheran Church- Canada.
   Ressurser av Timothy Teuscher
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.