Publisert

Hvorfor jeg er luthersk Hvordan Gunns lutherske bevissthet var selvfølgelig i Norge, ble erkjent i USA og gjenstand for takknemlighet i Mongolia. 


Ca leselengde:
2 min

På en måte har livet mitt vært en reise i luthersk bevisstgjøring. Fra barneårenes ureflekterte selvklarhet, gjennom å oppleve at lutherske kristne skandinaver ble uglesett av omvendte amerikanere, står jeg nå med begge føttene trygt plantet på luthersk grunn. Men hvorfor?

Jeg vil ikke ta på meg å gi et grundig, dogmatisk svar. Skjønt visst er svaret dogmatisk betinget. Men det har like gjerne vokst ut av praktisk erfaring.

Å streve under loven

I Mongolia har vi møtt mange kristne som strever. De er påvirket av ulike retninger. Koreanske presbyterianere og amerikanske reformerte kristne utgjør den største andelen misjonærer i landet. De har med seg mye godt. Samtidig kan vi av og til merke at noen mennesker blir lovbundet i stedet for frigjort av budskapet deres.

Nåden alene

Derfor er jeg takknemlig for at jeg er luthersk. For med egne øyne har jeg sett at det som den Hellige Ånd fikk åpenbare for Martin Luther, holder mål. Ikke bare i datidens Tyskland. Ei heller bare i Norge anno 2017. For også mennesker i Mongolia blir frigjort av å møte evangeliet om nåden alene.

Jeg har sett hvordan mine mongolske venner har fått øynene opp for at det er Gud som virker i nådemidlene. Gjennom dåpen tar Gud oss inn til seg og gjør oss til sine barn. Og den samme Gud gir oss sin tilgivelse gjennom nattverden. Ikke på grunn av at jeg har vært så flink den siste uka. Nei, han reiser oss skrøpelige syndere opp på nytt og på nytt, på grunn av hva Jesus Kristus har gjort for oss.

Til frihet

Når lov og evangelium forkynnes klart og rent, blir mennesker satt fri. Det har vi sett i Norge. Og det ser vi også i Mongolia.

Til frihet har Kristus frigjort oss. Gal 5:1

var et av Luthers kjernevers. Og det er ikke bare Luthers kjernevers. Det er et av kjerneversene i Bibelen.

I denne friheten får vi leve ansvarlige liv blant menneskene rundt oss. Vi er fortsatt syndere. Men synden i oss skal ikke få regjere fritt. Også dette er et av Luthers budskap. Med samvittigheten er det annerledes. Den får være fri i kraft av evangeliet. For Gud har frelst oss av bare nåde – ved tro. Halleluja!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emner

  Frelse

  Takknemlighet

Skrifthenvisning

  Galaterbrevet  5: 1

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Gunn Andersson.
  Gunn Andersson bor i Sandefjord. Hun er gift med Bertil Andersson, og sammen har de tre barn. Familien Andersson har bodd 11 år i Mongolia som utsendinger for NLM. Nå arbeider Gunn i en deltidsstilling som lærer ved DELKs grunnskole i Sandefjord. I tillegg har hun en liten stilling i NLM der hun arbeider med kristen litteratur til Mongolia.
   Ressurser av Gunn Andersson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.