Publisert

Pinse og treenighetstiden


Ca leselengde:
1 min

Pinse

Pinse er ikke en kirkeårstid, men en helg hvor vi leser pinsedagens tekster, og åpner oss på ny for Den hellige ånd. Tidlig på høsten er den en periode med tekster om hvordan Ånden bygger menigheten.

Treenighetstiden

Treenighetssøndagen innleder den lange kirkeårstiden mellom pinse og adventstiden. Dette er helliggjørelsens tid, med tekster om hvordan Ånden gjør oss hellige og utruster oss til tjeneste i kirken og i verden. Søndagene hadde tidligere ingen sammenheng. I 2011 ble det foretatt en varsom gruppering av tekstene:

Å være Jesu disippel

Tiden mellom Treenighetssøndag og Aposteldagen har tekster som knytter de to dagene sammen: om vår dåp, om kallet til å bli disippel, om å følge Jesus, og om sanne og falske disipler.

7.–10. søndag har tekster om livet i Guds rike: om hvordan Gud leter, om et helt hjerte, om ikke å dømme, og om tilgivelse.

11.–15. søndag har tekster om livet i Guds menighet: om det gamle og det nye paktssamfunn, om tjenesten, om talentene, om arbeidet i Guds vingård, og om kjærligheten. 14. søndag i treenighetstiden er Vingårdssøndagen

16.–18. søndag i treenighetstiden har tekster om lidelse, om oppstandelsen, og om helbredelse.

19.–22. søndag har tekster om livet i Guds verden: om Jesu vilje, om vennskap, ekteskap og familie, om samfunn og rikdom, og om å leve ut det gode i ord og handling.

Den siste perioden rammes inn av 23. søndag i treenighetstiden og Domssøndag / Kristi kongedag. 23. søndag har tekster om å leve med oppgjøret i vente. Domssøndagens tekster viser at Jesus er Kongen på oppgjørets dag. Mellom disse to dagene leser vi de tekstene som eventuelt ikke ble lest i slutten av åpenbaringstiden. Dette er tekster om at Jesus er Herre både i livets gleder og smerter, og i endetiden.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emner

  Bibelbruk

  Høytider

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.