Publisert

Velkommen til foross.no!


Ca leselengde:
2 min

Våren 2014 begynte arbeidet med å etablere foross.no. Selve navnet er valgt for å signalisere formålet for nettportalen. Vårt ønske er at «foross.no» er et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen. Denne nettportalen har derfor også som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

I videoen nedenfor blir elementene i logoen forklart. Til sammen viser de hva vi ønsker foross skal være gjennom tre elementer:

   Guds brennende hjerte for oss

   Korset hvor Jesus døde for oss

   En åpen bibel hvor Han vil åpenbare seg for oss

Takk til Kristian Pettersen som står bak musikk og produksjon av filmen.

Guds hjerte.

Det er der det hele begynner.
Et hjerte fylt av ren kjærlighet. Ut av denne kjærligheten skaper han mennesket til samfunn og felleskap med seg selv. ”Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt” (Salme 90:1)
Mennesket kommer imidlertid ved synd vekk fra sin Far. Det blir dermed en fiende av sin Skaper og kommer under dom, død og fortapelse.
Men Guds hjerte brenner – for oss

Det skjærer i hans hjerte. Gud klarer ikke å se mennesket gå til grunne!
Hva skal han gjøre? Han gir sin eneste Sønn. Jesus tar på seg alt som stenger mellom oss og Gud. Han kjøper oss fri fra alle våre synder ved å dø i stedet for oss. Så gir han oss del i sitt liv og sin fullkomne rettferdighet. Skillet er borte og vi kan leve i frimodighet, sammen med Ham.
”Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” (Rom. 5:8)
Jesus dør på et kors og står opp igjen – for oss.

Nå lengter Gud etter å åpenbare – vise oss – dette gode budskap – evangeliet. Han taler til oss gjennom sitt eget Ord. Bare der kan vi lære den treenige Gud å kjenne. Den Hellige Ånd vil skape troen på Jesus Kristus som vår frelser, og slik la oss se inn i Guds hjerte.
”For oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd.” (1. Kor. 2:10)
Han vil åpne Bibelen – for oss.

Når det skjer, vil også vårt hjerte brenne.
”Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!” (Luk. 24:32)

Med vennlig hilsen

Jan Helge Aarseth
Øivind Ruud Kringstad
Knut Kåre Kirkholm
Endre Stene
Ingvald André Kårbø
Arne Helge Teigen

 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Aktuelt

Skrifthenvisning

  2. Korinterbrev  5: 21

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.