Andakt(56 ressurser)


 •  
  Du smiler nå, Maria

  Egil Sjaastad

  For noen år siden var jeg i Bolivia på besøk. Det var førjulstid. Her spilte jomfru Maria en stor rolle. Det gjør hun forresten gjennom hele året. Mange tror at hun, som Jesus, var uten...   

  LES MER

 •  
  Selvfornektelse

  Egil Sjaastad

  Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Matt 16:24 Jeg hørte om ei jente et sted i Østen. Dåpsgudstjenes...   

  LES MER


 •  
  Spottekrusifikset

  Egil Sjaastad

  På en vegg i Rom finnes det et maleri av en ung mann som tilber den korsfestede. Men den korsfestede (Kristus) er framstilt med eselhode. Teksten under maleriet lyder: «Alexamenos tilbe...   

  LES MER

 •  
  Med ham til Golgata 2

  Kristian Fagerli

  Fasteperioden er de 40 siste hverdagene før 1. påskedag. Tanken bak er at vi i denne perioden på en spesiell måte skulle prøve å følge Jesus på Hans tunge vandring opp til lidelse og dø...   

  LES MER


 •  
  Med ham til Golgata

  Kristian Fagerli

  Fasteperioden er de siste 40 hverdagene før 1. påskedag. Mye av det vi har med oss i vår tanke og tro, er arv fra den katolske perioden i landet vårt: Om tre dager er det siste sø...   

  LES MER

 •  
  En tjener som er trofast og tent

  Thomas Bjerkholt

  Smatt på ordene: tjener, trofast, tent. Det er hva Herren kaller sine barn til å være. Tjenere for Ham som gav sitt liv for oss. Trofaste i den gjerning Gud kaller oss inn i...   

  LES MER


 •  
  De virkelige verdier

  Thomas Bjerkholt

  Jeg sier dere: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått, er o...   

  LES MER

 •  
  Mente du det du sa?

  Sakarias Ingolfsson

  Noen kristne mennesker kan se tilbake til et øyeblikk hvor de tok avgjørelsen om å tilhøre Kristus. En mann tenker på den ettermiddagen når han knelte ved sengen på gutterommet og ba Je...   

  LES MER


 •  
  Julefred 

  Andreas Årikstad

  For ditt ords skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store og forkynt det for din tjener. 2.Sam 7:21 Hvorfor ble Jesus født i Bethlehem? Hvorfor sendte Gud sin sønn for å dø...   

  LES MER

 •  
  Guds rike består ikke i ord, men i kraft!

  Carl Olof Rosenius

  Dette er et alvorlig ord. Enhver må også erkjenne i sin samvittighet at det er sant. Den som en dag vil stå salig for Guds trone, må derfor ikke glemme denne sannhet i tanke...   

  LES MER


 •  
  Følg meg!

  Thomas Bjerkholt

  «Følg meg!». Slik lyder Mesterens ord. Jesus kaller på oss. Han vil vi skal følge ham, tro på ham, lyde ham. Ingen andre personer i verdenshistorien har stått frem med en større sel...   

  LES MER

 •  
  Kom til meg

  Thomas Bjerkholt

  Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile Matt 11:28 sier Jesus til oss i dag. Hvilken invitasjon! Her er vi alle invitert. Men noen nevnes ...   

  LES MER


 •  
  Troens fasthet og vennlighet

  Thomas Bjerkholt

  Vår kristne tro er under sterkt press i vår kultur. Hva gjør vi? Vi øver oss i lydighetens vei og følger Jesus. La meg løfte frem to viktige holdninger som Skriften kaller oss til i den...   

  LES MER

 •  
  Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk

  Thomas Bjerkholt

  Hva er det Paulus sier han kan makte - med Jesu hjelp? Det er åpenbart hva dette ikke kan bety: Det kan ikke bety at en kristen unngår vanskeligheter i livet. Paulus skriver f...   

  LES MER


 •  
  Sunn tro

  Thomas Bjerkholt

  En sunn tro er en tro som ikke går til ytterpunkter. En sunn tro er en kristen tro som ikke dyrker ensidigheter. Det er for eksempel usunt  når noen mener seg å vite når Jesus komme...   

  LES MER

 •  
  Jesus møter Sakkeus 5 – Nytt liv

  Lars Kjetil Emblem

  Men Sakkeus steig fram og sa til Herren: Sjå Herre! Halvparten av det eg eig gjev eg til dei fattige. Og har eg truga pengar frå nokon, skal eg gje det firedobbelt att. Jesus sa ti...   

  LES MER