Publisert

12. desember Kim alle klokker


Ca leselengde:
1 min

Velkommen til årets adventskalender fra foross.no. Finn et rolig sted i din adventshverdag og la Bibeltekster og sangtekster lede din tanke og ditt hjerte.

Innlesningene er gjort av Sondre Ribe Øverby og det er også mulig å følge kalenderen som podkast:

 

 

 

 

Efeserbrevet 2: 14 - 22

14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp 15 har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. 16 I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. 17 Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. 18 Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. 19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

Kim alle klokker

Kim alle klokker,ja kim nå før dag i det dunkle!
Tindre, Guds stjerner, som englenes øyne kan funkle!
Fred kom til jord,
himmelens fred med Guds Ord!
Æren er Guds i det høye!

Julen er kommet med solhverv for hjertene bange,
jul, med Gudsbarnet i svøp under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer oss glederikt bud.
Æren er Guds i det høye!

Kom, la oss synge og leke og klappe i hender,
menneskebarn til de ytterste jorderiks ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye!

Av N.F.S. Grundtvig 1856


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Advent

  Jul

Skrifthenvisning

  Efeserbrevet  2: 14-22

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.