Publisert

Sa han til sin mor Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu andre ord på korset:

Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: «Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen: «Se, det er din mor!» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Joh 19:26-27


Jesus taler til sin mor. Det har han gjort gjennom hele sitt liv. Første gang evangeliene forteller om det, var da Josef og Maria fant Jesus i Templet etter å ha lett etter ham i tre dager. Da står det at Maria gjemte hans ord i sitt hjerte (Lukas 2,51). Hun var en kvinne som visste hva ord betydde når det var Jesus som uttalte dem. Å gjemme ordene er å knytte seg til dem og ta vare på dem, slik man verner om en skatt.

Også til deg taler den korsfestede. Du synes kanskje ikke at han gjør det like direkte som i Marias tilfelle. Men du tar feil. Hans ord er ikke som andres ord. De er evige, og de er ånd og liv. I møte med Jesu ord, gjort levende ved Den Hellige Ånd,
blir det talt fra hjerte til hjerte. Du skal gi akt på selve ordene. Det er gjennom dem du får del i det de sier.

Skriften sier om Jesus at han bærer med ord. I og gjennom det han sier, bærer han deg i alle livets forhold. Hvis du senker din sjel ned i hans ord, bygger du ikke på sand, men på en klippe. Uværet kan piske mot deg, men du blir ikke rokket. Du står på sikker grunn. Jesus bærer deg med sitt ord.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 26-27

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.