Publisert

De bandt ham Mandag - 1. uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Vakten og den øverste krigshøvedsmannen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham, og de førte ham først til Annas; for han var sviger­far til Kaifas, som var yppersteprest det år.  Men det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var gagnlig at ett menneske døde for folket. Joh 18:12-14

Se Jesus bundet! Den allmektige blir surret med tau om håndleddene og ført av sted som en forbryter til rettssalen.

Allikevel er han den eneste frie som går mel­lom disse menneskene. De er bundet av frykt og hat og mange begjær. Han er bundet av bare ett bånd, og det er hans kjærlighet til syndere. Hans kjærlighet gjør at han ikke kan rive seg løs fra denne vrangsnudde slekt.

Derfor kan han, den allmektige, bindes og føres som et lam til slaktebenken. Ja, han lar seg frivillig binde med syndens og straffens bånd. Han lar frivillig døden komme med sin lenke. For sterkere enn døden er hans kjærlig­het og mektigere enn dødsriket er hans rettfer­dighet. Han skal i sin time sprenge alle bånd og føre fanger ut til frihet.

Er du da en fange blevet,

Jesus! Jeg og fanget var,

er ved dine bånd dog revet

ut av lenkene jeg bar.

Jeg er blevet fri ved deg,

til ditt hjerte bind du meg,

la meg, o du store fange,

inn med deg til livet gange!

Se denne Herrens frigjorte flokk, den som er løst ved hans hånd. Løste fra syndens og selv­livets lenker går de ut med hender som er fri­gjort til tjeneste for sin neste. Løste fra verdens bedrag bygger de sammen Guds evige rike. Løste fra død og grav går de inn i det evige liv. Og løste fra Guds hellige vredesdom går de inn til den evige herlighet for å herske sammen med sin frelseskonge på den nye jord.

I sannhet var det godt for oss at han, den ene, døde for folket. Men at han elsket oss så høyt at han selv syntes dette var godt, det er ufattelig. Gjennom tid og evighet skal han tilbes for det.


 

Relatert