Publisert

De mørke timene på korset – 4


Ca leselengde:
2 min

De siste utsagnene fra Jesu kors kommer samtidig og i en logisk rekkefølge: «Det er fullbrakt» (6), og det helt siste (7): «Far, i dine hender overgir jeg min ånd» (Luk 23,46). I det Jesus dør, er soningen ferdig! Og når soningen er ferdig, så kan igjen Gud kalles Far. Himmelen åpnes og Jesus går til Gud når han dør.

Det som skjer, bekreftes av en hendelse inne i byen. Når Jesus dør, revner forhenget i templet (Matt 27,51). Forhenget var det tykke teppet som skilte det hellige rom i templet fra det «aller helligste». Inne i det aller helligste åpenbarte Gud seg. Bare ypperstepresten kunne gå inn der, en gang i året, med soningsblod for egne og folkets synder. Nå rives forhenget i stykker, ved Jesu død! Den stengte veien til Faderen, er gjenåpnet. Jesus kan nå gå til Gud i sin død!

Ja, men: Skulle ikke Jesus til dødsriket og kjempe mot Djevelen i sin død? Hvorfor leser vi at han går til Far? Her er det en misforståelse i en del kristen forkynnelse. Vi må understreke den bibelske sannhet: Jesus beseirer Djevelen på korset, ikke i dødsriket! (Kol 2,15) Det er nettopp når synden sones, at Djevelen fratas sine våpen. Djevelen har synden som våpen og vil binde oss og anklage oss. Men på grunn av Jesu seier på korset, er anklageren beseiret (Joh Åp 12,10).

Det er ikke en bibelsk tanke at Jesus kjemper mot Djevelen i dødsriket. Men hva gjør Jesus i døden, i dødsriket? Et underlig vers i 1.Pet 3,19 taler om Jesus sin forkynnelse etter sin død. Den mest troverdige forklaringen, regner det ikke som en nådeforkynnelse, ikke en mulighet for omvendelse etter døden, men som en proklamasjon av den seieren som allerede er vunnet.

For Jesu venner ved korset, var langfredag en trist dag. Alt håp synes forbi! Men for oss som hører innholdet i Jesu syv ord på korset, så er det seier, nåde og frelse. Korset er den kristne menighets kjæreste symbol. De ulike utsagn fra Jesu kors har forkynt hans uendelige kjærlighet til oss. De har også forkynt det dype mørke, forbannelsen og dommen som Jesus smakte for vår skyld. Konklusjonen er at soningen er fullbrakt og at vi som tror på Jesus, kan gå til Gud i vår død.

Over Jesu kors lyser budskapet til deg: Du er dyrt kjøpt!!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.