Publisert

Den røde tråd del 3


Ca leselengde:
2 min

 

Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter.

Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. Rom 1:1-4

Tenk på Paulus og hans bakgrunn. Han var jøde, født i Tarsos, men oppvokst i Jerusalem. Han hadde sittet ved den gamle lærer Gamaliels føtter, hvor han hadde fått en grundig opplæring i fedrenes lov.

Paulus sier om seg selv i Filipperbrevet at han var en lovlydig fariseer, noe som indikerer at han var en mann som nok kunne store deler, om ikke hele, Det gamle testamentet utenat. Tenk det, å kunne Det gamle testamentet utenat.

Han kjente skriftene, men ikke det mennesket som de bærer vitnesbyrd om. I et av sine mange ordskifter med de skriftlærde sa Jesus:

Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Joh 5:39

 Paulus var så brennende i sin iver for Guds sak at han arresterte og fengslet både menn og kvinner, ja han var til og med delaktig i å ta livet av kristne. For de kristne mente at Jesus var Messias, men det kunne umulig være riktig ut fra hvordan den skriftlærde Paulus leste og forsto de hellige tekstene.

En stund etter Kristi himmelfart fikk Paulus et møte med Jesus, et møte som forandret hele hans liv – som snudde opp ned på hele hans tankegang, ikke minst på hvordan han leste og forsto de hellige tekstene.

At Paulus hadde fått en ny måte å lese og forstå de hellige tekstene på, er innledningen til Romerbrevet et prov på. Paulus skriver her i innledningen at han er utvalgt til å forkynne Guds evangelium og at dette evangelium er noen Gud på forhånd har gitt løfte om i Det gamle testamentet. Her presiseres at det evangelium som Gud på forhånd hadde gitt løfte om i Det gamle testamentet er evangeliet om sin egen Sønn, Jesus Kristus.

Paulus starter sitt brev til menigheten i Roma med å løfte frem den røde tråden som går gjennom hele Skriften, vitnesbyrdet om Jesus. Han kjente skriftene, og nå kjente han også ham som tekstene bærer vitnesbyrd om.

La oss ta lærdom av dette, og søke Jesus der han er å finne, først og fremst i Skriften, for fra begynnelse til slutt er Jesus Kristus er Bibelens røde tråd.

For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære. 1.Kor 1:20


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Bibelbruk

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  1: 1-4

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Ruben Lie Monsen.
  Ruben er gift med Solveig og de har Matheus sammen. Han bor i Alta og arbeider som lærer ved en barneskole der.
   Ressurser av Ruben Lie Monsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.