Publisert

Den verdsattes verdi Torsdag 2.uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa: Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten; for det er blodpenger. Og de holdt råd med hverandre og kjøpte for pengene, lønnen for hans ugjerning, pottemakerens åker til gravsted for fremmede. Derfor heter denne åker den dag i dag på deres eget mål Hakeldama, det er blod­åkeren.

Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremias, som sier: Og de tok de tretti sølvpenger, den verdsattes verdi, han som Israels barn lot verdsette, og de ga dem for pottema­kerens aker, således som Herren bød meg.
Matt 27:6-10; Apg 1:19b

Tretti sølvpenger var «den verdsattes verdi, han som Israels barn lot verdsette». Så mye aktet man Guds enbårne Sønn verd i jordisk mynt. Tretti sølvpenger var vanlig pris for en trell, og det var verdens mest gudfryktige folk som satte denne taksten på Guds Sønn.

Sannelig, Gud er ikke mye verd mellom oss mennesker! Det er nok flere som har skilt seg av med ham for spottpris. Hvor godt at ikke Gud bruker samme verdi­ måleren på oss. Hør her hvordan han verdsetter oss:

«Så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn den enbårne.» Joh. 3, 16.

«Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skal han kunne an­net enn gi oss alle ting med ham?» Rom. 8, 32.

«For dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dår­lige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod.» 1 Pet. 1, 18-19.

Slik taler Gud til oss om det verd vi  har i hans øyne. Til sitt folk Israel sa han i den gamle pakts tid: «Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg så gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv.» Men nå gir han mer. Nå gir han sin enbårne Sønn i stedet for vårt liv og kjøper oss løs med hans dyre blod.

Kjærligheten har sin egen måte å verdsette på som forstanden ikke kan forstå. Forklaringen på at Gud kunne ofre slik kan vi aldri finne i oss. Den ligger bare i dette ene: Gud elsket ver­den. Ufattelige kjærlighet!

Herre, øs din kjærlighet ut i mitt tørre hjerte til jeg elsker deg som elsket meg først! Da vil all verdens skatter blekne mot det å eie Jesus.

 


 

Relatert