Publisert

Det er fullbrakt (4) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjette ord på korset:

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: "Det er fullbrakt!" Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Johannes 19:30


Bibelen sier at frykt for døden holder mennesker i trelldom gjennom hele livet (Hebreerne 2:15). Umiddelbart synes det kanskje ikke å stemme, men slik er det. Dette er virkeligheten. Døden er en avgjørende makt. Slik har det vært siden syndefallets dag.

Også for Guds barn er døden den siste fiende, men en overvunnet fiende (1. Korinterbrev 15:24-26). Jesu seier over døden er din seier over den. Du dør når du drar ditt siste åndedrag, men så dør du likevel ikke. I troen på Jesus er du gått over fra døden til livet (Johannes 5:24). Derfor lever du om du enn dør (Johannes 11:25).

Da Jesus gikk i døden, mistet døden makten til å skille deg fra Gud. I døden skal du møte ham som har det evige liv. Han kommer deg i møte og «bærer Barnet op til Gud paa Armen», slik vi synger med B. S. Ingemann.

Jesus har ropt sitt seiersrop inn i døden. Alt det som skulle til for å frelse oss, er fullført. Det er korsets virkelighet, og den er du helt innesluttet og båret av. Din korsfestede og oppstandne Frelser holder deg fast. Når ingen kan rive noe ut av hans hånd, kan heller ikke døden gjøre det. Døden er blitt terskelen inn til det fullbrakte – der du ikke lenger skal tro, men se.

Ved vår Herre Jesus Kristus har Gud gitt deg seier over døden. Det er en evig seier, og den vil han aldri ta fra deg.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.