Publisert

Det er fullbrakt (5) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjette ord på korset:

Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han: "Det er fullbrakt!" Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Johannes 19:30


Paulus skriver til menigheten i Korint at de vet hva Satan har i sinne (2. Korinterbrev 2:11). Kunne han ha skrevet det samme til oss? Har vi det klart for oss at vi har en fiende som går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke? Han kommer i mange skikkelser, men det gjør ham ikke mindre farlig. Han tåler ikke at Kristus blir æret. Derfor gjør Satan alt han kan for å hindre mennesker i å komme til tro på Jesus. Når vår motstander mislykkes med å stanse det, setter han så
alt inn på å kvele troens liv.

Kampen mot Satan er en kamp på liv og død, og den varer hele livet. Den kan oppleves håpløs. Hva kan vi stille opp mot en fiende som har ondskapens åndehær i himmelrommet til rådighet?

Seierherren på korset gir svaret. Slangens hode er knust.

Satan raser som aldri før. Han vet at hans tid er kort. Dommen over ham er felt. Han kan ikke skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus (Romerne 8:39). Han kan ikke ta frelsernavnet fra Jesus. Han kan ikke fjerne Kristus fra Guds høyre hånd. Han kan ikke lukke munnen på ham som alltid lever og ber for deg (Romerne 8:34).

Stå djevelen imot, fast i troen. Når du lever i det fullbrakte, lever du i seieren over din verste fiende. Ja, Jesu seier er din seier.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.