Publisert

Det lyteløse lammet Torsdag 1.uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Annas sendte ham da bundet til ypperstepresten Kaifas, og der kom alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde sammen. Men ypper­steprestene og hele rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus forat de kunne drepe ham, men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom fram. For mange vitnet falsk mot ham; men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Men til sist kom to fram og sa: Vi har hørt ham si: Jeg vil bryte ned dette Guds tempel som er gjort med hender, og bygge det opp igjen på tre dager. Og enda stemte ikke deres vitnesbyrd overens. Mark 14:53-59

Det påskelammet Israel skulle slakte ble all­ tid nøye gransket, for det måtte være uten lyte. Her var Israels ledende teologer og jurister kommet sammen for å finne lyte på Guds lam. Men de måtte gi opp. Og det kan vi nok forstå, for her fantes ikke lyte. Selv Judas sa: «Jeg har forrådt uskyldig blod.» Ja, endog de onde ånder kalte ham «Guds hellige».

Så måtte de ty til falske vitner for å få noe å dømme ham for. Men det lyktes heller ikke, for om vitnene løy freidig, så var det ikke to som sa det samme. Til sist dømte de ham allikevel til døden for den sannhet han talte da han sa han var Guds Sønn og Israels konge, verdens frelser og dommer.

Slik er det visst alltid. I siste instans er det ikke det som lyves på Jesus som gjør at han blir forkastet, for de løgnene er aldri vellykket. Nei, når Jesus blir forkastet av så mange, skyldes det den sannheten som han forkynner om seg og oss. Den er det få som har mot til å høre og enda færre som har mot til å bøye seg for. Og så forkaster så mange ham, og dekker seg gjerne etterpå bak falske vitners ord.

Men hva nå verden sier om ham, så står det fast at Gud har godtatt ham som det lyteløse offerlam som skulle dø istedenfor den fortapte verden. Og nå peker han på ham og sier: «Se der Guds lam som bærer verdens synd!»

Og hva nå verden gjør med ham, så står det fast at Gud kjennes ikke ved noen annen for­soning enn den som er fullført ved Guds  lam. Den som tar imot hans soning går fri i Guds dom. Den som forkaster ham, må selv dø for sine synder.

0, Guds lam uskyldig på korset ihjelslaget

inntil døden lydig

hvor ille du ble plaget!

For vår skyld er du såret

har våre synder båret.

Miskunn deg over oss, o Jesus!


 

Relatert