Publisert

Det nærmer seg feiringen av Frelserens fødsel Frelseren skal komme fra kvinnens ætt


Ca leselengde:
2 min

Vi nærmer oss slutten på adventstiden, og feiringen av Jesu fødsel. Den fjerde søndag i advent har fokus på Messias' komme gjennom det som skjedde med Maria. Det trekkes en linje tilbake til Maria budskapsdag, som var for ni måneder siden, da Maria fikk høre at hun skulle føde verdens Frelser.

Det har vært en tradisjon helt tilbake til middelalderen å trekke frem Maria som et troens forbilde like før man feirer Messias 'fødsel. Ruth og Noomi er andre kvinner som også trekkes frem som viktige fordi de har en rolle i Messias sin slektslinje.

Den fjerde søndag i advent har også hatt tekster som viser glede over Frelserens komme og derfor har denne søndagen blitt kalt «gledens adventssøndag.» Dette kommer tydelig frem i teksten som leses fra Romerbrevet denne søndagen.

De tre tekstene som leses den fjerde søndag i advent bringer alle bud om at Frelseren fra Davids ætt snart kommer. Rut 4:13-17 forteller om Rut som fikk sønnen Obed, barnebarnet Isai og oldebarnet David. Rut hadde en viktig tjeneste for Herren og gjennom hennes slekt skulle Israel få en god konge.

Hennes svigermor Noomi bidrar også med omsorg da hun blir fostermor for Obed, som blir Davids bestefar. Det var gjennom Davids slekt at Messias, Guds sønn, en dag skulle komme. Det er mange kvinner og menn som har en viktig rolle i slektslinjen til verdens Frelser.

Rom 15:8-13 viser hvordan Kristi komme skal være en stor glede for hedningfolkene for Isais rotskudd skal herske over folkene og det er ham hedningene skal sette sitt håp til. Jesus Kristus er Isais rotskudd.

Selve tittelen 'Kristus' knytter en tydelig linje mellom David og Jesus. Kristus betyr «den salvede» og det var kongen som ble salvet til sin tjeneste.

Den mest kjente historien fra Det gamle testamentet om en konge som blir salvet er om David. Han blir salvet av profeten Samuel, som den yngste av Isais sønner. Med dette blir David et forbilde for Messias som en gang skal salves til sin kongetjeneste som verdens Frelser.

På samme måte som Gud utvalgte den yngste, og minst tenkelige, av sønnene til Isai til kongetjeneste, velger han en ung jomfru til å bære frem og føde Kongen som Skriftene hadde sagt skulle komme. Maria føder verdens Frelser og ordene fra 1. Mos 3:15 oppfylles, at han som skal knuse slangens hode skal komme fra kvinnens ætt.

Biskop Ambrosius adventssalme fra år 397 oppsummerer denne søndagens budskap på en god måte.

1 Folkefrelsar til oss kom,
fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
Kvi du såleis komma må

3 Utan synd han boren er
Som all synd for verdi ber.
Han er både Gud og mann,
Alle folk han frelsa kan

7 Lov og takk, du Herre kjær,
Som til verdi komen er!
Fader god og Ande blid,
Lov og takk til evig tid!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Håvard Høie.
  Håvard Høie er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og arbeider nå som prest i Sandnes. Han er gift med Maria og de har en datter sammen. Håvard er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Håvard Høie
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.