Publisert

Frels deg selv og oss! Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Det er hjertet bak ordene som teller. De samme ordene som her sies hånlig, kan sies likegyldig. Men de kan også være en bønn: «Frels deg selv og oss!» Så nær den fortapte røveren var frelsen! Han hadde ikke trengt å bruke andre ord. Hadde ordene hans bare vært en bønn, kunne Jesus ha frelst ham og tatt også ham med til Paradis. Men ordene ble sagt i spott og forakt.

I det ytre lignet de to røverne på hverandre. De hang på hvert sitt kors, men hjertet var ikke det samme. Nød kan ikke i seg selv åpne et hjerte. Den kan tvert om gjøre hjertet enda hardere. Det er Guds Ånd som må virke.

Åndens veier kan vi ikke kartlegge, men Jesus lærer oss å be om Den Hellige Ånd, og han har knyttet et spesielt løfte til den bønnen. Det er bare Den Hellige Ånd som kan få en synder til å si ja til både dom og frelse. Den Hellige Ånd er uløselig knyttet til Ordet. Det var ved Jesu ord den ene røveren ble lukket inn i troens verden og frelst.

Slik er det også for deg. Legg merke til Ordet! Gi akt på det! Ordet leder til Jesus. Å tro på Jesus er å tro på hans ord. Det er Ordet som skaper tillit. Kom til Ordet med din tvil, kom med din nød og be om frelse. Den som gjør det, kommer til Jesus og blir aldri vist bort.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Omvendelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.