Publisert

Hvorfor vi kan be La din vilje skje Ser du den avgjørende brikken?


Ca leselengde:
3 min

Når Jesus skulle lære disiplene å be var la din vilje skje på mange måter oppsummeringen av de tre åpningsbønnene som alle er rettet mot Gud:

La navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje. Matt 6:9-10

Guds vilje skjer jo nettopp når hans navn blir holdt hellig og hans rike kommer.

I første omgang kan dette virke enkelt; er det ikke bare å be dette da? Vel, ordene er ikke vanskeligere enn andre ord å uttale. Men er hjertet med? Vil jeg virkelig at Guds vilje skal skje? Uansett hva den er?

Mange ærlige mennesker har opp gjennom tidene stanget i møte med slike spørsmål om egen vilje og Guds vilje. Da er det avgjørende at vi forstår forutsetningen for å kunne be denne bønnen av hjertet. Det er nemlig en brikke som må være på plass om det skal kunne skje: det Bibelen kaller den nye fødsel, at evangeliet har fått plante det nye livet i deg.

Hvordan skjer det? Hvor er punktlisten og handlingsplanen? Vel, Bibelen gir oss ikke så mye slikt, men retter igjen og igjen oppmerksomheten vår mot kilden – Guds egen gjerning for å frelse oss mennesker. For at vi skal kunne få en ny vilje må vi nemlig først oppdage hans vilje.

I Hebreerbrevet 10:8-10 fortelles det om Jesu offer som fylte plassen til alle de midlertidige ofrene Israelsfolket hadde holdt på med i århundrer:

Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til - enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Ved denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle (mine understrekninger).

Jesus var fullt overgitt til sin fars vilje. Og hva ville Gud? At vi skulle blir helliget ved at Jesus ble ofret én gang for alle.

Videre kan vi lese i Jesaja 53:10:

Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd.

Jesus var den som førte Guds vilje frem. Ved Ham lyktes Gud med å få sin vilje gjennom. Og det skjedde når Jesus ble knust!

Når Jesus knuses på korset får han samtidig sin evige vilje gjennom: vi blir helliget. Frelst. Verdige fellesskap med Ham. Får evig liv.

Magnus Malm skriver i boken Fri til å tjene:

Å gi slipp på min egenvilje til fordel for Faderens vilje er ikke å kapitulere innfor en annen, men sterkere egenvilje som bare er opptatt av sitt eget imperium. Det er å samarbeide med den som ikke vil noe annet enn at alle mennesker skal få liv.

Hvilke andre viljer er bedre å hengi seg til enn hans? Han som ikke holdt noe igjen, for oss. Ved å se på dette fødes bønnen i oss: la din vilje skje!

David uttrykker dette slik i Salmenes bok:

Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud! Må din gode Ånd lede meg på jevnt land! Salme 143:10

Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Salme 40:9


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Matteus evangelium  6: 9-10

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.