Publisert

Jeg har fått all makt


Ca leselengde:
3 min

«Jeg har fått all makt», sier Jesus (Matt 28:16-20).

For noen vidunderlige ord. Vår bror, venn og frelser har fått all makt i himmelen og på jorden. Det er ikke mulig å ta innover seg og forstå hele rekkevidden av de ordene.

Men hvilken trøst de gir! Han kom ydmyk og ble en tjener for å frelse oss. Han som var uten svik og er selve sannheten og livet, han er det som har all makt. Det er ikke djevelen, den onde, som har makten, det er den gode hyrde som er gitt all makt. Denne verdens fyrste har ingen makt over meg, sier Jesus i Joh 14:30.

Det ser ikke slik ut i verden for det menneskelige øye, men den som har Den Hellige Ånd vet at det er slik. Vi vet at han sitter på sin trone i himmelen. Han holder alt oppe ved sitt mektige ord og han styrer etter sitt råd. Og fordi han er gitt all makt i himmelen og på jorden, kunne han også gi oss oppdraget med å gå ut og forkynne evangeliet om syndenes forlatelse og evig liv ved troen på ham.

Hvis han ikke hadde all makt, kunne han ikke gitt et slikt oppdrag. Det ville vært meningsløst og uansvarlig. Men fordi han sitter med makten, kan han frimodig sende sine barn ut i verden, som sauer blant ulver, for å fiske mennesker. Ja, han sier til og med i Luk 10:19, at det er gitt oss makt over alt fiendens velde.

Nå står han på fjellet med disiplene, slik de hadde avtalt å møtes etter oppstandelsen, og han gir dem et verdensomspennende oppdrag. De som hadde flyktet da han ble tatt i Getsemane, levd i skjul, i frykt for selv å bli tatt, fattige, uten innflytelse og anseelse, de sendes ut i verden for å gjøre alle folkeslag til hans disipler. Er det noen gang gitt et større og mer umulig oppdrag?

Mange konger og herskere har forsøkt å vinne verden med vold, urett og brutalitet, men det har alltid vært forgjeves. Verdens frelser, han som Gud har innsatt på sin trone og gitt alle folkeslag i arv, kongenes konge, han ga sitt liv for å vinne våre hjerter.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder- 1 Joh 4:10

Han truer ingen, men inviterer oss til sitt rike ved troen på ham, for at vi skal få være sammen med ham i all evighet.

Han har ikke lovet oss et liv som er en dans på roser. Tvert imot. Han har forberedt oss på at det kan bli smertefullt. Den som vil følge meg, må ta sitt kors opp, sier Jesus (Matt 16:24). Men han har lovet å være med oss «inntil verdens ende». For han som skapte alt i begynnelsen, han har også satt en sluttdag for denne verden, nemlig den dagen han kommer i sin herlighet på himmelen med alle sine engler.

Inntil da skal vi dele med verden alt han har gitt oss. Forkynne Ordet, elske de mennesker vi møter og lede dem til ham. Vi klarer det ikke av oss selv. Men fordi han har gitt oss sin Ånd, er det mulig. Den Hellige Ånd veileder oss, styrker oss, trøster oss og forherliger Jesus for oss. Han gir oss den styrke vi trenger hver dag. Vi er på lag med ham som har seiret og har all makt.

Siden vi har et slikt håp, går vi frem med frimodighet. 2 Kor 3:12

Amen.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Håkon Valen-Sendstad.
  Håkon Valen-Sendstad er utdannet prest og lærer. Han er gift med Marianne, har tre barn og bor i Asker. Har tidligere jobbet som pastor i Frikirken og lærer i Asker. Jobber i dag på Ryenberget, i menigheten og på skolen.
   Ressurser av Håkon Valen-Sendstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.