Publisert

«Jeg tror at Jesus Kristus er min Herre» (Andre trosartikkel 9/9) Er Jesus Kristus blitt din Herre?


Ca leselengde:
2 min

Hvis du nå, etter 8 andakter om den andre personen i guddommen, skulle formulere selv hva du tror på når det gjelder Jesus Kristus, hva ville du svare da?

I sin store katekismen foreslår Martin Luther følgende svar:

Jeg tror at Jesus Kristus, den sanne Guds sønn, har blitt min Herre.

Vi ble alle født inn i en syndig menneskeslekt som blir beskrevet slik:

Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Rom 3:12

Denne menneskeheten er i seg selv bundet i synd og mørke, dømt til å tilbringe evigheten borte fra Gud.

Men Jesus Kristus ble sendt for å være vår Herre og Frelser. Han har forløst oss FRA alt dette. For Jesus Kristus har kjøpt meg fri fra alle synder, fra døden, og fra djevelens makt, skriver Martin Luther i forklaringen i den lille katekismen. Og han fortsetter med at dette gjorde Jesus ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyrebare blod, og sin uskyldige lidelse og død.

På korset tok Jesus fullt ansvar for alt mitt søppel – min urenhet og uverdighet. I stedet ga han meg seg selv, sin hellighet og sitt perfekte liv. Dette kaller vi for det salige byttet.

Selv om synden fortsatt er synlig i livet mitt, kan jeg hver dag komme til min Herre i tro og bekjenne den andre trosartikkel. Når jeg siterer den, kan jeg minne meg om hva han har gjort for meg. For det er fortsatt gyldig!

Men det salige byttet innebærer også at jeg har blitt frelst TIL noe. Jesu intensjon var at vi skal være hans egen, og leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferdighet, uskyld og glede (Luthers forklaring).

Med andre ord, Jesus er min Herre NÅ. Og han er MIN personlige herre. Hver morgen skulle jeg rett min tanke og bønn til ham og prise ham for hva han har gjort for meg. Jeg skulle lytte til hans Ord og lyde ham. Jeg skulle hver dag gå i de gode gjerningene han har lagt foran meg, kledd i hans egen renhet.

For han er MIN herre. Han har frelst meg fra min synd, fra døden og fra djevelens makt. Og han har frelst meg til et velsignet liv med ham, for nå og i all evighet!


Andakten er en forkortet og bearbeidet versjon av en andakt som opprinnelig er skrevet for ei andaktsbok/troslærebok for kristne i Mongolia.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Gunn Andersson.
  Gunn Andersson bor i Sandefjord. Hun er gift med Bertil Andersson, og sammen har de tre barn. Familien Andersson har bodd 11 år i Mongolia som utsendinger for NLM. Nå arbeider Gunn i en deltidsstilling som lærer ved DELKs grunnskole i Sandefjord. I tillegg har hun en liten stilling i NLM der hun arbeider med kristen litteratur til Mongolia.
   Ressurser av Gunn Andersson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.