Publisert

Kvittering i to eksemplar – Første eksemplar Er forholdet ditt til Gud i orden? Går det an å vere trygg på det?


Ca leselengde:
1 min

Eksisterer det kvittering på at alt er gjort opp, og at du ikkje skuldar Gud noko? Ja, for deg som trur på Jesus, er der kvittering på at alt er i orden.

Kan det verkeleg vere tilfelle? Når du tenkjer på livet og alt som er mangelfullt, og Gud som er fullkomen og krev det same av oss? Ser han då med sitt blide åsyn på deg? Korleis kan dette henge i hop? Det er fordi Jesus står for Guds åsyn i himmelen.

For Kristus gjekk ikkje inn i ein heilagdom som var gjord med hender og berre er eit bilete av den sanne heilagdomen. Han gjekk inn i sjølve himmelen, der han no openberrar seg for Guds åsyn for vår skuld. Heb 9:24

Bibelen fortel at dette skjedde etter at Jesus hadde gjort soning for syndene våre. Han openberrar seg, eller syner seg fram, for Guds åsyn. Kva har han å vise fram for Gud? Han har sårmerka i hender og føter etter naglane frå korset. Dei er synlege for åsynet til den heilage og fullkomne Gud. Ikkje for sin eigen del treng han å vise dei fram, men «for vår skuld» står det så fint og sterkt. Jesu naglemerke vitnar om at det er gjort opp for synda og skulda di. Han viser dei fram som kvittering for Gud. Det er verkeleg betalt med Jesu dyre blod.

Eit lite ord på to bokstavar er kanskje det mest trøstefulle her. Jesus openberrar seg «no» for Guds åsyn. Slik står det kvar gong du les dette bibelverset. Livet og kvardagane våre kan vere så ulike. Vi kan oppleve siger og nederlag, vere oppglødde eller fortvila over eige kristenliv. Men dette står fast: Der er kvittering i himmelen på at Jesus har teke alt vårt på seg. Akkurat no, i denne augneblinken, syner han fram naglemerka – kvitteringa – for Guds åsyn.

Denne kvitteringa har eit viktig eksemplar til. Meir om det i neste andakt.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Hebreerbrevet  9: 24

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Lars Kjetil Emblem.
  Lars Kjetil er fra Emblem i Ålesund kommune. Han er gift med Elisabet og de har to barn. I sitt arbeid kjører han sesongvis som lastebilsjåfør på sommerhalvåret og er forkynner i Norsk luthersk misjonssamband på vinterhalvåret.
   Ressurser av Lars Kjetil Emblem
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.