Publisert

Og han sa: Jesus Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Der Jesus henger på korset, hører vi bare om én som ber til ham. Den ene gjør det umiddelbart etter at han har innsett at han selv med rette er blitt korsfestet. Syndens lønn er døden, og den er nå i ferd med å bli utbetalt til ham.

Menneskelig sett synes alt håp å være ute. Men den ene røverens tro ser i Jesus en korsfestet Frelser, og da er det aldri for sent. Troen får røveren til å be om frelse. Det er alltid den samme bønnen, selv om ordene kan være forskjellige: «Gud, vær meg synder nådig!» (Lukas 18:13) «Jesus, husk meg ...!» Det blir sagt at nød kan lære et menneske å be, og det er sant. Spesielt én nød kan gjøre det. Det er den største nøden: syndenøden. Den lærer deg å be om nåde.

Du har en Gud som lengter etter at du skal be denne bønnen, slik at han kan få gi deg det du trenger mer enn noe annet. Hvordan kan du vite at Jesus hører deg? Det kan du vite fordi det er den korsfestede du ber til. Hans kors, som viser deg Guds hjerte, sier at han vil bønnhøre deg. Så høyt er du elsket. Da kan du ikke være i tvil. Han som ikke sparte sin egen Sønn, vil også gi deg alt med ham. Hvordan skulle han kunne gjøre noe annet?


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Frelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.