Publisert

Overgir jeg min ånd Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjuende ord på korset:

Og Jesus ropte med høy røst og sa: "Far, i dine hender overgir jeg min ånd!" Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Lukas 23:46


Å være forlatt av Gud ble ikke det siste Jesus opplevde. Da alt det som skulle til for å frelse deg, var fullført, ropte Jesus med høy røst: «Far!» Med hjertets øye så han sin Far. Han så ikke bare en fars øyne som våket over ham, men også et farshjerte som banket for ham.

Jesus hadde nå kommet dit hvor hans kropp og ånd skulle skille lag. Legemet skulle legges i en grav, men hvor skulle ånden være? Jesus var ikke i tvil om det.

Det skal heller ikke Guds barn være når den siste timen er inne. Herren har selv sagt at du er tegnet i Jesu hender, og til slutt får du gjøre det du kan gjøre hver eneste dag: Legge din hånd i din Frelsers hånd. Det er ikke en hvilken som helst hånd. Det er den hånden som ble gjennomboret på korset for at du skulle bli frelst.

Det Jesus var for deg på korset, er han også i dag, og det er han på din siste dag. Han vil møte deg med de velsignede ordene: «I dag skal du være med meg i Paradis.» Og mens de ordene blir sagt, hører du englene synge, for da er enda en synder berget hjem, frelst av bare nåde.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 46

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.