Publisert

På Jesus Kristus I troen har vi hvile. I troen på Jesus.


Ca leselengde:
1 min

På Jesus Kristus

Den neste preposisjonen som beskriver hvem Jesus Kristus er for en kristen er preposisjonen på. Det kristne liv må være bygget Jesus Kristus.

Preposisjonen gjennom beskriver hvordan Gud Fader tar initiativ og gir sin nåde gjennom Jesus Kristus. Preposisjonen sier hva en kristen sitt svar er. Gud har handlet gjennom Jesus Kristus, og vi hviler det han har gjort. Gud har talt gjennom Jesus Kristus og vi bygger våre liv hans åpenbaring.

Da jeg gikk på bibelskole hadde vi et innføringsfag de første ukene som het «Troens ABC.» Det jeg husker best fra denne undervisningen var et bilde rektoren brukte når han skulle beskrive hva det er å være frelst. Han tok frem en stol og begynte å forklare. Han sa:

«Denne stolen kan jeg si mye om. Jeg kan si at den er laget for å sitte på, den er laget av tre og hvis jeg setter meg på den vil den holde meg. Men det er først når jeg setter meg på stolen at jeg viser hva tro er. Tro er å legge hele sin vekt på stolen.»

Dette enkle bilde er veldig beskrivende for hva tro er. Tro er å legge hele sin vekt Jesu Kristi soningsverk. Å hvile i det Jesus har gjort for meg da han døde på korset og bar bort mine synder.

Forfatteren av Hebreerbrevet taler også om frelsen som hvile. I kap. 4 taler han om at Guds folk har en hvile i vente. Han advarer Israel som ikke vil tro og sier

Og det er vi som tror (på Kristus), som går inn til hvilen. Heb 4:3

Deretter står det

Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Heb 4:10

Dette uttrykket viser hvordan arbeid og hvile utelukker hverandre. Dersom man arbeider på sin frelse, hviler man ikke. Men dersom man hviler i Kristi frelsesverk, da hviler man også fra alle gjerninger som prøver å gjøre seg fortjent til Guds nåde. Den tro som hviler Jesus Kristus er den tro som frelser.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Jesu person

  Troen

Serie

  Gjennom Jesus Kristus

  På Jesus Kristus I troen har vi hvile. I troen på Jesus. (vises nå)

  I Jesus Kristus

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Håvard Høie.
  Håvard Høie er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og arbeider nå som prest i Sandnes. Han er gift med Maria og de har en datter sammen. Håvard er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Håvard Høie
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.