Publisert

Salomo som realpolitiker og psykolog "Kong Salomo", del 2


Ca leselengde:
2 min

Etter Davids død måtte det store Davidsriket sikres. Situasjonen kunne ellers bli labil. I 1 Kong 2 leser vi om hvordan Salomo gjennomførte dette. Benaja, Jojadas sønn, stilte seg til rådighet. Han ble etter hvert toppleder for hæren. Han utførte Salomos befaling. Tre opposisjonelle ble brutalt hogd ned, to av dem slik avdøde kong David hadde bestemt det.

Vi befinner vi oss på realpolitikkens arena der maktkampen var hard. Det er fristende å skygge unna slike tekster – eller åndeliggjøre dem så de blir bilde på den usynlige åndelige kampen vi står i som kristne. 

Men kanskje vi gjør best i å se dem i lys av den store sammenhengen. Gud førte sitt folk Israel inn på historiens arena. De befant seg i en verden der maktpolitiske overveielser preget landet både innad og utad. Men Gud ville likevel gjøre Israel til ‘vuggen’ som den nye David skulle legges i. Han skulle være den virkelige Davidssønnen, fredsfyrsten uten våpen, «Mitt rike er ikke av denne verden», sa han (Joh 18:36). 

I den nye Davids-sønnen er Guds rike nær, der rår det «Shalom». Der ser vi fram til den evige freden. Dette riket utbres bare ved Guds ord og Guds ånd. 

La oss bøye oss fra ham, den nye kongen, den nye Salomo.

Salomo ble meget vis. Folk kom for å få råd av ham. To av dem som kom, var horkvinner og bodde i samme hus. Begge var blitt med barn og hadde nettopp født. Kanskje kunne de ikke gjøre rede for hvem barnefaren var. Vondt for dem selv. Vondt for barnet når det vokste til. Når Guds skaperordning skiples, får det tragiske følger. 

De to som omtales i 1 Kong 3, sto i en konflikt. Den enes barn hadde dødd, og hun hadde skiftet barn med den andre kvinnen mens hun sov. Nå kom de fram for kong Salomo, begge med krav om å få være det levende barnets mor.

Salomo foreslo – med baktanker – et brutalt scenario. ‘Del barnet i to, gi halvparten til hver.’

Salomos visdom slo til: Barnets egentlige mor reagerte spontant. «Hennes hjerte brant for barnet.» Da var det bedre at den andre likevel fikk det. 

Salomo tenkte kanskje på sin mor, Batseba. Han visste i alle fall hvordan et morshjerte fungerer. Og han visste at en utnyttet kvinne i et skammens liv også har et slikt morshjerte. 

God menneskekunnskap, psykologi, er uvurderlig i familier og fellesskap. Ja, også i kristne fellesskap. På en særlig måte utfordres dømmekraften i konflikter. 

I dag forslår jeg to særlige bønneemner: Be for sexslaver som gråter over et barn. Be om salomonisk visdom i møte med konflikter i kristne fellesskap.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Egil Sjaastad.
  Egil Sjaastad er dosent emeritus ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH). Han har vært redaktør av Fast Grunn og skrevet en rekke bøker. Egil er gift med Jorunn og bor i Ytre Enebakk.
   Ressurser av Egil Sjaastad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.