Publisert

Skal vi slå til med sverd? Lørdag i fastelavnsuken


Ca leselengde:
2 min

Men da de som var om ham så hva som ville skje, sa de: Herre, skal vi slå til med sverd? Nå hadde Simon Peter et sverd, og han dro det ut og slo til yppersteprestens tjener og hogg et øre av ham; men tjeneren het Malkus. Men Jesus svarte og sa: La dem bare gå så vidt! Og han sa til Peter: Stikk sverdet i sliren! For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min Far, og han ville sende meg mer enn tolv legioner eng­ler? Hvorledes skulle da skriftene  oppfylles at så må skje? Skal jeg ikke drikke den kalk min Far har gitt meg? Og han rørte ved tjenerens øre og legte ham. Matt 26:51-54

«Stikk sverdet i sliren!» sa Jesus til Peter. Han lot seg ikke anfekte av de sverd som ble rettet mot ham fra den væpnede vakten. Men når Peter reiste sverd mot vakten for å verge sin mester, da grep Mesteren inn.

Han fortalte ham at han ikke bare holdt på å gjøre seg skyl­dig til dødsstraff fra  øvrigheten, men at han også holdt på å krysse Guds plan med sin klinge, idet han ville hindre Jesus i å drikke den kalken som Faderen hadde rakt ham. Atter en gang var Peter kommet i skade for å gå Satans ærend i god tro.

Siden da har sverdet mang en gang gjort dype innhogg i Jesu disippelflokk. Men aldri gjorde sverdet så stor skade for Kristi sak om fiendene svang det mot disiplene som det gjorde når disiplene selv svang det mot motstanderne for å forsvare seg selv og sin mester. Og her har dessverre Peter hatt sine etterfølgere til alle tider.

Hvor vi har tungt for å lære Jesu måte å kjempe på. Vi vil helst være løver mens han var Lammet. Vi vil berge vårt liv mens han ofret sitt liv. Vi hogger ofte øret av vår mot­stander der Jesus åpnet øret hans med sin kjær­lighet. Ofte har disippelen hogd ned det Meste­ren har bygd opp.

Vi tror så lite på Lammets måte å møte mot­standerne på. For vi har ennå så mye av ver­dens ånd. Og verden tror at det er løvene som seirer. Derfor vil alle være løver. Men i Guds rike er det Lammet som seirer. Det har Jesus vist oss.

Han seiret ikke ved å utfolde sin gud­doms makt, men ved sin lidende kjærlighet. Og den seieren er evig. Slik skal også hans venner vinne, sier han. «De saktmodige skal arve jor­den.» Løvene går ikke av med verdensherredøm­met. Det tilfaller dem som går i Lammets spor.

Gud gi oss å lære dette før vi får gjort altfor stor skade med sverdet!


 

Relatert