Publisert

Tilgi dem Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu første ord på korset:

Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem. Luk 23:34


Jesus kjenner alle behovene vaktsoldatene har, fordi han kjenner soldatene til bunns. Vi vet svært lite om dem, men livet deres har uten tvil vært fylt av sorg og glede på samme måte som ditt og mitt liv. De hadde kanskje en truende sykdom eller levde i forhold de ikke fant ut av. Likevel er det noe som er langt mer alvorlig. Det er spørsmålet om hvor de skal tilbringe evigheten. Det er Jesus opptatt av.

Ved å korsfeste Guds egen Sønn har de nettopp begått sitt livs største synd. De har åpent gjort det som mange gjør i sitt indre når de vender Jesus ryggen og ikke vil ha noe med ham å gjøre.

Det finnes ikke noe annet som er så avgjørende som forholdet til Jesus. Hvis du ikke åpner deg for ham, er hans bønn for deg forgjeves. Men slipper du ham inn, vil du erfare at uansett hvor langt bort du er kommet fra ham, finnes det likevel en vei tilbake til Gud.

Jesus ber sin Far lukke himmelen opp for deg. Den bønnen kostet Guds Sønn korset. Uten tilgivelse var himmelen lukket. Synden måtte sones, og den ble sonet. Nå gir Gud deg det største av alt: Syndenes forlatelse.

Når det var håp for dem som drepte Jesus, er det også håp for deg. Jesu, Guds Sønns blod renser fra all synd.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 34

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.