Publisert

Tronen som aldri vakler


Ca leselengde:
4 min

Det står en parentes omkring alle herskere og stormaktsvelder; om enn en jordisk makthaver skulle slå ut alle sine motstandere her i verden, så kommer allikevel dødens engel til slutt og skriver den avsluttende parentesen.

Med Jesus er det sånn at han, i sin oppstandelse og himmelferd, trer utenfor parentesen. Først der som andre mektige herskere faller ned fra sine troner, i døden, inntar Jesus sin trone i himmelen, hinsides døden.

Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Sal 110:1

Vi feirer Kristi Himmelfartsdag til minne om at Jesus fra Nasaret har inntatt sin plass på den himmelske tronen. Hans trone blir stående som den ytterste maktens høysete, mens alle jordiske troner vakler og faller. Men det er ikke bare for å minnes hva som skjedde, at kirken feirer Kristi himmelfart. Det er også under og foran Kristi trone at vi feirer denne kongelige høytid. Jesus har blitt salvet til kongenes konge av Faderen, og har fått navnet som er over alle navn.

Hva betyr det egentlig?

Hva innebær det i praksis at Jesus sitter på tronen og regjerer som konge? For at vi skal kunne sammenfatte det, får vi dele opp tilværelsen i ulike maktsfærer; skaperverkets og menneskenes rike, samt nådens og herlighetens rike.

Skaperverkets og menneskenes rike styrer Jesus i strid mot alle de makter som vil bryte ned skaperverket og føre mennesker vill. Derfor kommer vi aldri til å se en dag i historien da naturen og kulturen gjenspeiler alt hva Jesus vil. Mot kaos, sykdom, død og tomhet, styrer Jesus det fra sin trone på en slik måte at naturlover kan opprettholdes, og av og til oppheves for kjærlighetens skyld. I menneskeheten finnes det mange stridende viljer som bare forenes av sin motstand mot Guds vilje.

Uten å ta den frie viljen fra menneskene når det gjelder de jordiske ting, styrer Jesus det slik at menneskeheten ikke ødelegger seg selv. Han gjør det blant annet gjennom at alle nasjoner og kulturer forfekter naturlovene som finnes i menneskenes samvittighet og rettsforståelse. Til dem som styrer menneskeheten feil, på tross av at de mener det godt, må Jesus ofte si:

Hit skal du komme, og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge seg! Job 38:11

Når Jesu venner her i verden kjenner seg maktesløse ovenfor alle krefter som forakter Gud og hans vilje, må de minnes om at den ytterste makten finnes hos Jesus. Han kommer ikke til å la noen ta den fra ham. Han kan styre det slik at alle mennesker som ikke bekjenner ham allikevel tvinges til å tjene ham og fremme hans mål. Det er slik vi bør forstå historiens gang, og nåtidens nyhetssendinger: under kamp mot de opprøreriske menneskene baner Jesus vei for Guds rike. I naturen og i historien styrer Jesus det slik at alt og alle ting samvirker til gode for hans venner.

I og med himmelfarten har Jesus makt

Nådens rike er den maktsfæren vi bruker å kalle Kirken. Der er Jesus virksom til enhver tid og virkeliggjør Guds vilje, ikke gjennom maktmidler, men gjennom nådemidlene; Ordet og sakramentene. Det er Jesus som gir makt til Guds ord slik at det kan vekke tro og skape liv. Det er kongen Jesus som, fra Guds trone, gir dåpen kraft til å gjenføde og gjøre mennesker til Guds barn. Det er Jesus som med sin makt og vilje, forener sin kropp og sitt blod med brød og vin over alt der man i tro mot hans innstiftelse feirer nattverden. Det at Guds prester kan løse syndere fra deres skyld, er et resultat av Jesu makt på tronen. I nådens rike bruker Jesus ingen tvang. Han ser til at mennesker får muligheten og friheten til å ta imot Guds nåde, men ingen tvinges til å tro. Det majestetiske i nådens rike er usynlig for de fleste, men der Guds Ånd får overbevist en synder til å tro syndenes forlatelse, stråler herligheten frem.

Gjennom dette aner vi den maktsfæren som både naturens rike og nådens rike skal renne ut i, som elver i et hav: det kommer til å skje når Jesus, fra tronen, har gjort alt som er mulig for at så mange mennesker som mulig skal bli reddet. Da kommer Jesus til å reise seg, løfte sitt sverd og gjøre slutt på all ondskap og alle brister. Da kommer endelig alt som eksisterer til å uttrykke og gjenspeile Guds vilje, kjærlighet og skjønnhet fullkomment. Det er denne dag Kristi Himmelfartsdag peker fram mot.


Artikkelen stod først på trykk i "Kyrka och folk" som vi har et samarbeid med om utveksling av stoff. Se nettutgaven her og den originale teksten på svensk her. Teksten er oversatt av Silje Kiil.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Salmenes bok  110: 1

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Fredrik Sidenvall.
  Fredrik er svensk prest og rektor for de kristne friskolene L M Engströms Gymnasium i Göteborg og Johan Movingers Gymnasium i Stockholm. Han er ansvarlig redaktør for avisen Kyrka och Folk, som foross.no har et godt samarbeid med.
   Ressurser av Fredrik Sidenvall
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.