Bekjennelsesskriftene

Et bekjennelsesskrift er et skrift som sammenfatter hva vi er overbevist om at er Bibelens lære i ulike trosspørsmål.
I Norge har lutherske kirkesamfunn tradisjonelt sett hatt fem bekjennelsesskrifter. De tre felleskirkelige oldkirkelige bekjennelsene har fokuset på forståelsen av Faderen, Sønnen og Ånden og forholdet mellom personene i guddomen. Fra reformasjonen har vi den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme som er en tydeliggjøring av særpreget ved en luthersk kristendomsforståelse.

Kunne du tenkt deg  disse i bokformat? Lunde Forlag selger både den norske kirkes bekjennelsesskrifter og Konkordieboken som også inneholder noen andre bekjennelsesskrifter fra den lutherske reformasjonen