Publisert

Abraham – Guds venn (del 2) Møtet med Melkisedek


Ca leselengde:
4 min

1 Mos 14:1-16

Menneskeslektens historie er preget av kriger – kriger mellom stammer, land og folkegrupper. I 1 Mos 14:1-16 leser vi en av historiens første beretninger om krig. Den første som er omtalt i Bibelen. Det er kamp mellom små kongedømmer – bystater.

Vi leser om 4 konger fra områdene ved Eufrat (Mesopotamia) som invaderte og la under seg 5 kongebyer rundt Dødehavet. (Bl.a. Sodoma og Gomorra) Etter 12 år gjorde disse opprør for så igjen å bli invadert av Kedolemar og de kongene som var med ham. Det kom til kamp med det resultat at de 5 kongene i sør måtte flykte og folket ble tatt til fange. Deriblant også Lot – Abrams brorsønn – som nå hadde flyttet inn i Sodoma.

Abram hadde bosatt seg i Hebron – i Mamres terebintelund og hadde fått forbundsfeller blant amorittene som bodde i landet (Esjkol, Aner og Mamre)

Da Abram får høre hva som hadde hendt med Lot mønstret han sine menn – 318 våpenføre menn – og satte etter disse kongene. Abram utviser store strategiske krigskunnskaper og befrir fangene:

Så brakte han alt godset med tilbake. Også sin slektning Lot og hans eiendom førte han tilbake, likeså kvinnene og folket. 1 Mos 14:16

Guds løfte var at «jeg vil gjøre ditt navn stort» (1 Mos 12:2) og Abram vinner en stor og ærerik seier som gir ham innflytelse og makt. Men større og viktigere for Abram enn denne seieren var det han opplevde da han kom tilbake:

1 Mos 14:17 -24

Melkisedek er en av de mest bemerkelsesverdige skikkelsene vi har i hele Skriften. Han er et sterkt bevis på Skriftens troverdighet, enhet og inspirasjon og et tydelig forbilde på Jesus i GT. Hvem var han? Hvor kom han fra?

Han omtales bare 3 ganger i Bibelen:

  1. Her i 1 Mos 14 beskrives møtet mellom Melkisedek og Abram i 3 vers (v 18 - 20).
  2. 1000 år senere dukker han opp igjen i Salme 110:4 hvor David profeterer at Messias vil inneha en prestetjeneste etter Melkisedeks vis. «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis». Salme 110 erklærer at Gud vil gjøre noe nytt ved å bringe inn i historien en prestekonge som er lik Melkisedek. Hans prestedømme vil være EVIG. Han vil bli utpekt direkte av Gud selv. «Herren har sverget og vil ikke angre det.» Gud vil etablere et helt nytt presteskap.
  3. 1000 år etter David gir Hebreerbrevets forfatter en forklaring og et innblikk i denne Melkisedeks betydning som gir oss større lys enn hva både Abram og David må ha hatt. Og hovedsaken i Hebreerbrevet er å vise hvordan Jesus, som vår yppersteprest etter Melkisedeks vis, overgår og er mye større enn de levittiske yppersteprestene som fulgte etter Aron – og som tjenestegjorde i tabernakelet.

Legg for øvrig merke til det navnet som her brukes på GUD.

4 ganger møter vi uttrykket «Den høyeste Gud»:

  1. Melkisedek var «– prest for Den Høyeste Gud».
  2. Melkisedek bruker to ganger uttrykket «Den Høyeste Gud» i sin velsignelse av Abram.
  3. Abram omtaler Gud som «Den høyeste Gud» overfor kongen i Sodoma – han som eier himmel og jord. Det er altså Han som er skaperen av himmel og jord.

Det er mye vi ikke vet om denne historiske Melkisedek.

Vi har ingen indikasjon på at noen andre i Kanaan tilba den sanne Gud enn Abram. Men vi ser at Abram legger spor etter seg og sin Gudstro ved at han bygde alter på flere steder der han drog frem. (Jfr. 1 Mos 12:7; 13:18)

Melkisedek er den første i Bibelen som gis betegnelsen prest. Men hvem var han prest for? Vi vet ikke.

Hebreerbrevet

I Hebreerbrevet møter vi betydningen av Melkisedek som en typologi på Kristus og hans prestedømme.

Han er yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. Hebr 5:6; 6:20

Melkisedek var KONGE. Det nevnes 4 ganger i Hebr 7:1-2. Melkisedek var prest og konge samtidig. Slik er Jesus den endelige og fullkomne prestekongen som oppfyller Sak 6:13.

Melkisedek er rettferdighets konge og konge av Salem = fredskonge. (Hebr 7:2)

Begge disse egenskapene/kvalitetene: rettferdig og fred var profetert av Jesaia som kjennetegn på Messias: Jes 9:6-7 (Jfr. 1 Joh 2:1)

Jesus Kristus er den eneste i hvem vi finner fred og rettferdighet. Melkisedek er en skygge av Kristi karakter – hans fullkomne presteskap, hans fullkomne kongedømme, hans fullkomne rettferdighet, hans fullkomne fred.

Melkisedek var: «uten far og uten mor – uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn og han er prest for alltid.» (Hebr 7:3)

Tausheten om Melkisedek sitt opphav er også en illustrasjon på Jesus – Han som er fra evighet og forblir i all evighet. Han som sa om seg selv: «JEG ER ...»

Hva Melkisedek gjør overfor Abram

Han kommer ut til han med «brød og vin». (1 Mos 14:18). Melkisedek gir Abram det mest grunnleggende av alt han trenger for å leve.

Disiplene er samlet med Jesus og eter påskelammet: Da leser vi at Jesus bryter brødet og gir det til sine disipler og lar dem drikke av vinen. Jesus gir oss det vi trenger mest av alt: Syndenes forlatelse og evig liv. (Matt 26:26 -29)

For et hellig møte som finner sted i Kongedalen.  Abrams gjensvar er at han bøyer seg for Melkisedek og gir ham tiende av alt han eier.  Slik skulle vi bøye oss for Kristus og følge han.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Serie

  Abraham – Guds venn (del 1)

  Abraham – Guds venn (del 2) Møtet med Melkisedek (vises nå)

  Abraham – Guds venn (3)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Birger Helland.
  Birger Helland er predikant i Region Sørvest og daglig leder for NLM Eiendom Stavanger AS. Han driver også det kristne forlaget EB Media AS. Han er gift med Gunn og har 3 barn og 10 barnebarn.
   Ressurser av Birger Helland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.