Publisert

BATSEBA: Synderen som ble reist opp Kvinnene i Bibelen - de glemte Jesusforbilder


Ca leselengde:
5 min

Batseba nevnes 16 ganger i Bibelen. Bare én av dem er i NT, men den er også mest betydningsfull. Hun står i Jesu ætteliste i Matteusevangeliet, og er én av de få navngitte stammødre til Jesus. Eller rettere: ikke navngitt, men titulert som Urias kone (Matt 1:6). Dermed vies oppmerksomheten til hvordan hun ble Kong Davids kone og alt det onde som skjedde i den forbindelse.

Men slik er nåden; den løfter opp synderen til æresplassen. Og der står hun i ættelisten sammen med tre andre kvinner man heller ikke ville ventet skulle nevnes der; Tamar, Rahab og Rut.

Navnet Batseba betyr «Datter av Eden / datter av 7» og sikter mest sannsynlig til Skapelsen. Det er et vakkert navn.

Hun var datter av Eliam, som var en av Davids høyeste offiserer; de 37 helter (2 Sam 23:34). Han satt senere i Davids regjering. Hun var dermed også barnebarn av Akitofel som var Kong Davids nærmeste og beste rådgiver (1 Krøn 27:33; 2 Sam 16:23).  Til slutt var hun gift med hetitten Uria, som også var en av Davids 37 helter (2 Sam 23:39).

Disse 37 heltene var med David fra starten av hans flukt for kong Saul, som varte i svært mange år, og de ledet hans hær på 600 mann. De var svært modige og lojale menn.

Den ene av dem giftet seg altså med datteren til den andre, og siden utgjorde de Davids regjering. Det var derfor de bodde så nært slottet. David kjente Uria og Batseba svært godt gjennom lang tid. David kjente Batseba siden hennes barneår, og grunnen til at David siden ba Uria hjem til seg flere ganger, var fordi de var gode og gamle venner.

Historien om Batseba er historien om utroskap, hvilket er alvorlig nok. Men i Guds øyne var det den videre konsekvensen, mordet på hetitten Uria, som var det største sviket (1 Kong 15:5). David sendte sin nære venn i døden, og lot han bære sin egen henrettelsesordre uten selv å vite det. Kun for å skjule sin egen synd.

Utroskap kan selvsagt skje plutselig, men som oftest er det en langsom prosess. Man elsker sin ektefelle, men blir så i tillegg betatt av en annen.

Det kan skje med alle. Men er man uoppmerksom, så vil en avstandsforelskelse ofte føre til at man trekkes nærmere den andre. Man prater mer sammen, bruker mer tid sammen og blir mer fysiske med klemmer og berøring. Man begynner å by seg litt ekstra fram overfor den andre.

Gjennom alt dette uskyldige, så gir man forelskelsen næring og den vokser, ofte uten at man vil vedkjenne seg det. Til slutt kommer en anledning, der følelsene tar overhånd og man gjorde det man aldri hadde trodd at man skulle gjøre.

Slik var det med David også. Hadde du spurt han på forhånd om han kunne gjøre en slik synd, hadde han sagt nei. Men der stod han i et utroskap og med en myrdet bestevenn. Utroskap er ikke en synd man faller i, men en synd man glir sakte og umerkelig inn i.

David var på dette tidspunktet ca 50 år. I tretti av dem hadde han kjent Uria og Batseba. For første gang holdt David seg hjemme når hæren drog ut til en krig. Var grunnen å søke en anledning overfor Batseba nå når Uria var på jobb?

Han står opp etter å ha lagt seg, og speider fra sin balkong. Han ser Batseba bade seg. Å gjøre det fullt synlig for naboer er ikke akkurat vanlig blygsel, men mer å fange en oppmerksomhet. Han henter henne til seg, hun blir gravid, og det ender med at David dreper sin venn Uria for å skjule sin synd.

Grunnen er enkel: David elsket Batseba svært høyt, men det er ingen gyldig grunn i Guds øyne. Hun var ikke hans, men likevel tok han henne. Og Batsebas følelser virker å være dratt mot David.

De giftet seg etter at Uria var død. Ble da alt greit til slutt? Nei, det var likevel ondt i Guds øyne, og konsekvensene lot ikke vente på seg: Barnet døde. En av Davids sønner voldtar en av Davids døtre, som igjen ble drept av en annen av Davids sønner, som siden gjorde opprør mot David. Han fikk støtte av Batsebas bestefar, Akitofel, Davids beste rådgiver, som kanskje søkte en anledning til å hevne vanæren som David hadde påført hans famile. Alt som en følge av Davids og Batsebas synd, sier Gud. Selv om David vendte om og ble tilgitt av Gud, måtte David bære  syndens følger resten av sitt liv.

Hva så med Batseba? Hun måtte også bære sorg og tap for sitt valg, selv om vi tror at også hun vendte om og fikk tro Guds tilgivelse. Men Gud tar ikke bort syndens jordiske konsekvenser når han tilgir synden. Det er noe vi lett glemmer. Tilgivelsen gjør alt bra med Gud, men gjør ikke alt bra her på jord. Batseba måtte sørge over sin mann som ble drept. Det var et tap hun ikke hadde regnet med da fristelsen til utroskap stod for døren. Og hun mistet sin sønn som hun fødte.

Men Gud kan også velsigne når synden gjøres opp. Batseba fødte en ny sønn, han som ble den store kong Salomo. Noe må ha skjedd med Batseba etter alt som synden forårsaket. Både ved Davids sykdom og død, og da Salomo skulle overta tronen, spilte Batseba en avgjørende rolle i å sikre at Guds uttalte plan for maktovertakelsen skjedde.

Vi tror at Batseba var en gudfryktg kvinne, slik hennes mann Uria, hennes far Eliam og hennes bestefar Akitofel var det. Men gudfryktige mennesker kan fristes og falle i de største synder. De kan også vende om og leve godt i nåden med sin Gud videre.

Det er det store forbildet Batseba er for oss: En synder som ble reist opp fra sitt fall og ble satt på æresplass i Himmelen: Batseba fikk bli stammor til verdens frelser!


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Serie

  EVA: Den første som fikk høre løftet om en frelser

  SARA: Mor til alle Guds barn

  HAGAR: Kvinnen som ble sett av Jesus

  REBEKKA: Den gudfryktige gjeterkvinnen

  JOKEBED, SJIFRA og PUA: De jobbet «bak scenen» for Israels utfrielse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Rolf Lavik.
  Rolf er gift med Grete og sammen har de tre barn. Han arbeider som områdearbeider og forkynner i NLM og har tidligere vært lærer på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Rolf er også brannmann, og driver brannvernfirma, samt virksomhet knyttet til reiseliv og opplevelser i sin hjembygd Namsvatn,
   Ressurser av Rolf Lavik
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.