Publisert

Ei bok å leve i Del 1: Hvorfor Salmenes bok er ei helt unik bok


Ca leselengde:
5 min

Du kan høre denne teksten opplest her:


Jeg måtte komme til midten av 30-åra før jeg begynte å forstå hvor unik Salmenes bok er. I 2010 fikk faren min kreft. Hendelsen førte meg inn i en krise der jeg trengte ord som kunne holde meg oppe. I Salmenes bok fant jeg språk for smerten og siden den gang har boka fulgt meg i mange kamper. I dag kjennes det som om jeg knapt kan klare meg uten den.

Hver av de 66 bøkene i Bibelen er unike. Salmenes bok står likevel i en særstilling og Augustins (354-430) erfaring er også min:

Min kjærlighet til Gud blir tent gjennom Salmene.

En Bibel i miniatyr

Alle andre bibelbøker danner en naturlig helhet hvor hver av bøkene har en slags tråd, de begynner et sted og slutter et sted. Enten det er et evangelium, brev, historieskrift eller ei profetbok, bør de leses fra A til Å for riktig å få grep om bokas innhold. I Salmenes bok (samt delvis Salomos Ordspråk) kan derimot enkeltdelene leses med fullt utbytte uten at man nødvendigvis kjenner hele bokas innhold. Hver av de 150 salmene er som 150 enestående og unike skatter som bare venter på å bli oppdaget.

Martin Luther (1483-1546) skrev at "hele Bibelens innhold finnes sammenfattet i Salmene. Derfor, om det finnes noen som ikke kan lese hele Bibelen, vil han kunne finne de fleste av Bibelens sannheter i denne lille bok.”

En bok til å be

Fra jeg var ung har Salmenes bok vært med i en slags syklus hvor jeg med jevne mellomrom leste de ulike bøkene i Bibelen. Men da jeg, i forbindelse med sykdom og død, søkte ordene i Salmene på en ny måte, fikk jeg øynene opp for at boka består av bønner som jeg kan bruke i mitt eget liv. Da først erfarte jeg kraften i Salmenes bok.

Boka er nemlig gitt oss til noe annet enn de øvrige bøkene i Bibelen. Den er ikke først og fremst for å leses, men for å bes. Salmene lærer oss hva bønn er og hvordan vi kan be. Den gir oss ord vi kan be med.

Når vi ber Guds Ord, tar ordene del i tanken og følelsene våre på en annen måte enn når vi «bare» leser. Ordene i Bibelen blir ikke bare ord utenfor oss selv, vi blir på en måte ett med ordene.

Dette gjelder alt Guds ord. Men i Salmenes bok har Gud på en særlig måte gitt oss ord vi kan bruke når vi vender oss til ham. Ber vi med disse ordene, vet vi at de etter hans vilje. Og lovpriser vi ham med hans egne ord, løfter det hjertet vårt til ham.

Salmenes bok er derfor ikke ei bok du blir ferdig med etter å ha lest gjennom den en gang eller tre. Dette er først og fremst ei bruksbok, ei bok til å leve i.

Også når vi møter ord i Bibelen som forteller oss hva vi skal gjøre og hvordan vi skal leve, kan vi gå til Salmenes bok for å be. «For det er ikke i vår oppgave å oppfylle Guds Ord eller etterligne Kristus.» (Luther) Derimot inviteres vi i Salmenes bok til å be ham om å få det vi trenger til å etterligne vår Herre. Her får vi altså «et middel og en praksis som gjør at vi kan oppfylle ordet og etterligne eksempelet». Vi gis dermed både ord til å be om hvordan vi skal leve rett, samt til å «lovprise og takke der hvor vi faktisk når fram til dette mål.»

Ei bok hvor jeg blir sett

I Salmenes bok faller jeg på kne for den veldige Skaperen som opprettholder alle ting. Men her møter jeg også livet nakent og sårbart. Her faller maskene av, mine følelser og smerter blir forstått og sett. Jean Calvin (1509-1564) sier:

Ingen vil hos seg selv finne en eneste følelse som ikke har sitt speilbilde i Salmenes speil.

Når jeg kjenner på vanskelige følelser som sorg, smerte og ensomhet, sier ikke Gud til meg: Nå må du slutte å kjenne det slik. Gjennom Salmenes bok anerkjenner han meg derimot og han gir meg samtidig ord til å skrike ut med.

Alt det som kan komme til å ramme et menneske, er beskrevet i denne bok. Alle hjertets følelser, tanker og stemninger kan leses i disse salmene. Om du føler behov for å bekjenne, om vanskeligheter og fristelser møter deg, om du opplever forfølgelse og nød, vil Salmenes ord kunne trøste og hjelpe deg. Når du vil tale med Gud om din nød, vil salmene gi deg de ord du trenger. (Ignatius (300-373))

På denne måten kan en oppleve å bli møtt med ord som passer til enhver situasjon gjennom denne boka:

Så er det da slik at Salmenes bok er blitt alle troendes bok og at enhver, i hvilken stilling han enn er i, av dette lille skrift kan hente vers eller hele salmer som passer nettopp for ham og som synes å være satt der nettopp for hans skyld. (Luther)

Gud blir stor for meg, for jeg erfarer at Gud virkelig ser meg og møter meg med vennlighet.

Selv om hele Skriften ånder av Guds nåde, er det ingen annen bok der som gjør det på en slik måte som Salmene. Ambrosius (337-397)

Ei bok som forener oss med andre troende

I Salmenes bok blir vi også forent med troende i historien som i sine troskamper har klynget seg til sannheten i disse ordene. Mange er de som fikk erfare at Gud virkelig var til å stole på.

Salmene knytter deg til de helliges fellesskap, for de lærer deg – i glede og frykt, i håp og sorg – å være likesinnet med alle de hellige og tale som de har talt. (Luther)

Gjør deg bruk av Salmenes bok, du vil ikke angre.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Salmenes bok  

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Endre Stene.
  Endre Stene er gift med Edel, har fire gutter og bor i Namsos. Han er lærer på Fjellheim Bibelskole og redaktør i foross.no.
   Ressurser av Endre Stene
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.