Publisert

Herrens omsorg for de kommende ting Når en ny oversettelse av Bibelsteder (tilsynelatende) ikke gir trøst lengre


Ca leselengde:
4 min

Et generelt råd jeg gir til bibellesere er at de leser ulike oversettelser. Om du gjør det, har du kanskje opplevd å støte på bibelvers som betyr helt forskjellige ting i ulike oversettelser? Da kan du være sikker på at du har kommet over et sted hvor oversetteren har måttet ta et vanskelig valg.

I denne serien på foross.no prøver jeg å gi en kort forklaring på mulige grunner for slike forskjeller. Jeg tar utgangspunkt i oversettelsene Norsk Bibel 88/07 (NB88) og Bibel2011 (NO11), men kan av og til kaste et blikk på andre oversettelser.

Jesaja 45:11

Noen ganger kan man som bibelleser oppleve at kjente og kjære bibelord verken blir kjente eller særlig kjære når man skifter til en annen oversettelse av Bibelen. Ett av disse stedene er Jesaja 45:11, hvor mange bibellesere har funnet trøst og blitt glade i det vi kan kalle den «gamle» versjonen av verset – den som stod både i oversettelsen av 1891 og siden i 1930-oversettelsen. I dagens bibelflora finner vi den ivaretatt i NB88:

Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Jes 45:11 – NB88

Først i 1978 og siden i NO11 er dette verset formulert ganske annerledes. Tekstens trøstefulle ord om Herrens omsorg blir til et retorisk spørsmål. Hva har dere med meg og mitt verk å gjøre?

Så sier Herren, Israels Hellige, som formet det: Spør meg om det som skal komme! Skal dere bestemme over mine barn, over det mine hender har laget? Jes 45:11 – NO11

Forklaring

Den språklige forskjellen er først og fremst knyttet til den siste delen av verset, selv om det innledningsvis kan være på sin plass bare å nevne at begrepet «skapte» i NB88 ikke er noe heldig valg. Det hebraiske ordet som brukes er «forme», som det også er oversatt med en rekke andre steder i NB88, inkludert 1. Mos 2:7-8.

Om vi så vender oss til versets siste setning, består forskjellen først og fremst i om man forstår det som et spørsmål eller som et utsagn. Her står vi, som vanlig, overfor det problemet at den hebraiske teksten ikke er utstyrt med spørsmålstegn og at det heller ikke er åpenlyst ut fra grammatikken hva som er den riktige oversettelsen. Forskjellen mellom NO11 og NB88 finner vi over hele linja også i andre språk, men en felles tendens er at de nyeste utgavene har en variant av den typen vi finner i NO11.

Vi kan for øvrig notere at den greske GT-versjonen, Septuaginta, har en tekst som minner mest om NB88, men med en litt annen glose, slik at det blir noe i retning av: «Befal meg om mine henders verk».

Denne greske glosen er meget forståelig i lys av det hebraiske verbet som ligger bak, som er det vanlige verbet for å befale. Samtidig påpeker mitt hebraiske leksikon at dette verbet i noen tilfeller best forstås i retning av «å overlate i noens varetekt». Det henger trolig sammen med at verbet også brukes i forbindelse med at noen innsettes i en tjeneste (4. Mos 27:19; 5. Mos 31:14; Jes 55:4). Jeg vil anta at det er dette som ligger bak den litt uvanlige oversettelsen av verbet i NB88.

Vurdering

I mine øyne framstår NB88 som den grammatisk mest naturlige oversettelsen av dette verset. Det skyldes ikke minst at det brukes imperativ i setningen før, i uttrykket «spør meg». Nå brukes det riktignok ikke imperativ i det verbet vi her diskuterer, men de fleste er enige om at det brukes en form som kalles jussiv og som også er definert som en viljeform, altså en grammatisk form som understreker at den som taler har et ønske eller en vilje bak utsagnet.

Jeg vil anta at hovedgrunnen til forskjellen ikke først og fremst skyldes den grammatiske formen, men konteksten. Leser vi vers 11 i lys av vers 9-10, gir det god mening å anta at det er en fortsettelse av denne samme diskusjonen som i de versene (jf. NO11).

Samtidig vil jeg legge til at det jo egentlig gir like god mening å tenke seg at vers 11 kan være en respons på vers 9-10. I stedet for å diskutere med Herren om alle hans beslutninger, befaler han å overlate alt i hans varetekt (jf. NB88).


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Profeten Jesaja  45: 11

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.