Publisert

Jesus lever for oss


Ca leselengde:
4 min

For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Rom 5:7-10

Disse ordene gav meg en gang et utvidet syn på hva Jesus betyr for meg. Jeg oppdaget noe som styrket min tro slik at jeg fikk visshet om at jeg virkelig er et frelst menneske. Jeg var tidlig i studiene og jobbet med å lære gresk. Åtte kapitler fra Romerbrevet stod på pensumlisten, og jeg arbeidet meg møysommelig fremover. Ganske uventet førte dette til at jeg fikk svar på spørsmål som jeg hadde slitt med.

Jeg hadde på den tiden vanskelig for å se hva Jesus betydde i mitt liv som kristen. Dette var mye mer enn et intellektuelt problem for meg, og det verste av alt var å møte mennesker som ikke så det som noe mer enn et intellektuelt og litt unødvendig problem. For meg dreide det seg om å være eller ikke være et frelst menneske. Jeg syntes det var mye i livet mitt som ikke var slik det skulle være. Det førte til at jeg aldri torde tro at jeg virkelig hadde det rett med Gud.

Noen år i forveien fikk jeg høre litt om hvordan en kunne få kraft til å leve et mer seirende kristenliv, men det forvirret i stedet for å gi hjelp. Jeg ble mer opptatt av meg selv enn av Jesus Kristus, og dermed ble kristenlivet tappet for kraft. Hva var det så jeg oppdaget i teksten jeg leste på gresk?

Først så jeg klarere at Jesus Kristus allerede har gjort det som var nødvendig for å forlike meg med Gud. Jeg så at Jesus virkelig hadde betalt og gjort opp for alle mine synder. Dette gjorde Jesus da jeg ennå var å betrakte som «fiende» av Gud. Ved troen på Jesus ble alt dette mitt. Gud anså meg for å være rettferdig og hellig, fordi han regner Jesu rettferdighet som min. Jeg så med andre ord at jeg var rettferdiggjort ved tro. Dette visste jeg egentlig, og jeg trodde vel også på det, men jeg hadde altså ikke helt ro med det. Det som virkelig gav meg visshet og hjelp var det teksten sier om hva Jesu oppstandelse betyr for meg som kristen.

Hva betyr det for deg at Jesus lever?

Teksten vår taler både om «forsoning» og «rettferdiggjørelse». Begge deler er helt grunnleggende, men utover dette sier den altså også noe om hva Jesu liv betyr for den som tror på ham. Legg nøye merke til hva som står: "Etter at vi er blitt rettferdiggjort skal vi ved ham bli frelst «fra vreden», leser vi, og «etter at vi er blitt forlikt med Gud, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv».

Jesus lever! Det er ikke bare en tom floskel, det betyr noe helt bestemt. Det betyr på den ene side at Jesus ser deg, og vet om synder og svakheter du sliter med som kristen. På den annen side betyr det at du som tror på ham, skal vi bli frelst ved det livet Jesus lever for deg nå - i Himmelen. Du skal med andre ord ikke bli frelst på grunn av ditt eget kristenliv, men ved det livet Jesu lever for deg nå, i Himmelen.

Bibelen forteller nemlig at den oppstandne Jesus går i forbønn for meg hos Gud. Den sier at Jesus gjør dette, særlig når jeg synder! Da minner Jesus Gud Fader om at han har sonet og betalt også for de syndene du og jeg faller i som kristne. Derfor kaller Bibelen Jesus for vår «talsmann», den som alltid lever og går i forbønn for oss (Heb 7:25).

Vi ser særlig klart hva den oppstandne Jesus betyr for oss, dersom vi leser i 1. Johannes brev 2:1- 3. Jeg vil be deg lese disse ordene og tenke nøye gjennom dem:

Mine barn! Dette skriver jeg for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens.

Fordi det er slik som Bibelen sier her, er jeg altså frelst både ved Jesu død og ved hans liv.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  5: 7-10

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Arne Helge Teigen.
  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
   Ressurser av Arne Helge Teigen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.