Publisert

Nåde eller dom? Når forskjellige uttrykk viser seg å kunne formidle det samme budskap


Ca leselengde:
3 min

Et generelt råd jeg gir til bibellesere er at de leser ulike oversettelser. Om du gjør det, har du kanskje opplevd å støte på bibelvers som betyr helt forskjellige ting i ulike oversettelser? Da kan du være sikker på at du har kommet over et sted hvor oversetteren har måttet ta et vanskelig valg.

I denne serien på foross.no prøver jeg å gi en kort forklaring på mulige grunner for slike forskjeller. Jeg tar utgangspunkt i oversettelsene Norsk Bibel 88/07 (NB88) og Bibel2011 (NO11), men kan av og til kaste et blikk på andre oversettelser.

Hos 13:14

I Hosea 13:14 leser vi en tekst med sterke koblinger til det strålende håpet i avslutningen av 1. Kor 15. Men hvordan skal vi egentlig forstå dette verset? Er det Guds nåde eller Guds dom som beskrives her?

I NB88 er teksten et uttrykk for håp om Guds nåde.

Av dødsrikets vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? – Anger er skjult for mine øyne. Hos 13:14 - NB88

Men i NO11 er det samme verset et uttrykk for Guds dom.

Skal jeg fri dem fra dødsrikets makt? Løse dem ut fra døden? Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? Medlidenhet er skjult for mine øyne. Hos 13:14 - NO11

To spørsmål reiser seg umiddelbart. a) Skal de to første linjene formuleres som spørsmål eller som konstateringer? b) Skal det hebraiske ordet «nocham» i siste linje forstås som «anger» eller «medlidenhet»?

Forklaring

Her kan faktisk ikke grammatikken hjelpe oss så mye. De to første linjene kan være enten spørsmål eller konstateringer og det hebraiske ordet «nocham» kan faktisk ha begge betydninger – «anger» og «medlidenhet». Et neste skritt er å la sammenhengen avgjøre.

Hos 13:14 befinner seg midt i en sekvens hvor Guds dom males ut. Etter NB88s tolkning blir dette verset et avbrekk midt i dommen og en herlig demonstrasjon av Guds herlige nåde. Han vil allikevel ikke la folket sitt gå helt til grunne. Det finnes et håp i forlengelsen av dommen. Dette samsvarer godt med Hos 11:8 og andre steder i Hosea, hvor Guds nåde overraskende bryter inn midt i en domsavsigelse.

I NO11 er de to første linjene retoriske spørsmål som bare understreker at dommen er ugjenkallelig. Nådetiden er over. Dette samsvarer både med Hoseas budskap og den historiske situasjonen. Ganske få år etter at disse ordene ble talt av Hosea til innbyggerne i Nordriket, falt dette riket og folket ble ført i fangenskap, et fangenskap de aldri vendte tilbake fra.

Vurdering

I dette tilfellet står vi overfor en situasjon hvor begge tolkninger er grammatisk mulige og begge lar seg forsvare ut fra sammenhengen.

I og med at Paulus siterer dette verset i 1. Kor 15:54-55, er det sannsynlig at han forstod det som et uttrykk for Guds nåde. Men vi vet ikke om bruken skyldes at Paulus faktisk forstod det som et uttrykk for Guds nåde, eller om han bevisst velger å sitere et domsvers fra GT i en frelseskontekst, for virkelig å understreke at Kristus har ført oss fra dom og død til håp og liv.

Har du kommet over liknende steder som oversettes forskjellig i ulike bibeloversettelser? Send det gjerne til oss på post@foross.no så ser vi om det kan skrives om det i denne serien. 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Emner

  Bibelen

  Fortolkning

Skrifthenvisning

  Profeten Hosea  13: 14

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.