Publisert

Boktips: Atonement and the death of Christ Hvordan forstå Kristi kors bedre?


Ca leselengde:
2 min

Atonement and the death of Christ

Forfatter: William Lane Craig
Forlag: Baylor University Press
Språk: Engelsk
År: 2020

William Lane Craig er mest kjent for apologetikk, men nå har han skrevet en bok om forståelsen av Kristi kors og forsoningsteorier. Protestantisk teologi har i særlig grad forstått Jesu død som en stedfortredende soningsdød. Det vil si at når Jesus dør, dør han i stedet for oss, og soner på den måten den straffen vi skulle tatt.

I dag møter vi særlig to utfordringer til dette synet. Det ene gjelder den svenske biskop Gustav Aulens tredeling av forsoningsteorier (objektiv, subjektiv og klassisk). Aulen favoriserte den klassiske teorien, som også blir kaldt Christus victor-teorien. Den andre utfordringen kommer fra pastorer og akademikere som i dag kritiserer stedfortredende soning av moralske eller filosofiske grunner.

Craig tar et oppgjør med begge disse utfordringene. Ved å dele boken opp i tre deler (eksegetisk, historisk-teologisk og filosofisk) hjelper han oss i å forstå Kristi kors bedre. Særlig i siste del utmerker Craig seg i forhold til andre gode bøker om dette tema, som Cross of Christ (1986) og Pierced for our trangressions (2007).

I den første delen henter han ut de ulike bildene Bibelen bruker for å forklare korset: rettssalen, markedsplassen, tempelet osv. De som har lest Cross of Christ av John Stott er kjent med dette innholdet.

I den andre delen går han gjennom kirkehistorien og tilbakeviser Aulens påstand om at Christus-victor var den eneste forklaringsmodell i oldkirken for Kristi kors. Christus-victor var populær, men ikke enerådende i oldkirken.

I tredje delen tar han for seg det filosofiske grunnlaget for stedfortredende soning. Her tilbakeviser han den vanlige kritikken om at stedfortredende soningsdød er ulogisk, urettferdig eller umoralsk. Ingen, inkludert moderne kritikere, har gitt en mer grundig kritikk av stedfortredende soning enn Faustus Socinus. Han var en unitarianistisk teolog på 1500-tallet. Socinus ble i sin samtid svart grundig av Francis Turretin og Hugo Grotius. I følge Craig er grunnen til at Socinus har gått under raderen i moderne vurdering av forsoningsteorier at verket hans, De Jesu Christo Servatore, ikke ble oversatt til engelsk før nylig.

Det som skjedde på korset, er så storslagent at vi trenger flere bilder og teorier for å forstå dybden. Kristi kors er som en diamant med mange fasetter. Hver fasett viser oss noe nytt i diamanten. Hver bibelsk metafor (tempel, rettsal og markedsplass) viser oss noe nytt i Kristi kors.

Craig utvikler denne diamantmetaforen og sier at stedfortredende soning er som diamantbordet i diamanten. Diamantbordet er den største fasetten i en diamant. Det er den flaten som ligger på toppen av diamanten. Vi kan forstå Krist kors på mange måter, men viktigst av dem er stedfortredende soning. Det er hovedfasetten i diamanten. Den siden som skinner klarest.

Boken kan blant annet kjøpes her.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Boktips

Emne

  Forsoningen

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Per Sigve Særheim.
  Per Sigve har master i teologi fra Menighetsfakultetet og arbeider nå som linjelærer på Veritaslinjen på Bibelskolen i Grimstad. Han liker musikk og veksler mellom å være DJ og spille trekkspill.
   Ressurser av Per Sigve Særheim
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.