Publisert

En bok som vil prege deg


Ca leselengde:
5 min

I min tidlige ungdomstid kom jeg i en periode i tvil om jeg var Guds barn. Jeg opplevde at mitt liv og min kristendom talte imot. På et tidspunkt bestemte jeg meg for at dette måtte jeg gjøre noe med. Jeg kunne ikke leve med en slik usikkerhet i mitt forhold til Gud.

Jeg hadde hørt at Rosenius kunne være til hjelp. Derfor bestemte jeg meg for å en lese en bok av ham. Men før jeg skulle begynne, ville jeg lese dagens andakt fra ”Husandakstboken”. Jeg tror det var første gang jeg på egen hånd leste derfra. Datoen var 14. desember. Bibelordet var Jes 55:3:

Hør! Så skal deres sjel leve.

Andakten løsnet det hele for meg: Min kristendom er ikke bygd på hva jeg gjør - eller ikke gjør. Men på Herrens løfte alene, som jeg får del i ved å høre! Budskapet satte meg i frihet fra meg selv og mine anstrengelser, idet jeg fikk hvile i Jesu gjerning utenfor meg selv.

Min farfar hadde kjøpt noen rester av det som den gang var siste utgave av ”Husandaktsboken”. Som 16 åring fikk jeg i 1991 en slik. Siden fulgte den meg daglig i mange år framover. Ingen bok ved siden av Bibelen har preget meg mer.

En viktig bok i Skandinavia

Neppe noen bok har heller betydd mer for skandinavisk kristendom fra 1870 årene og framover. Ingen annen andaktsbok i Norden har fått slik utbredelse. Det er blitt hevdet at ”Husandaktsboken” nettopp banet vegen for bruken av andaktsbøker i det hele tatt.

På tittelbladet til utgaven av 1974 sto det:

Få har som Rosenius loddet dybden både i menneskets totale syndeforderv og Guds uforskyldte nåde. Hans lyse forkynnelse av Guds frie nåde for alle angrende syndere og hans sterke poengtering av rettferdiggjørelse av tro uten gjerninger, har likefram dannet skole i kirkehistorien.

Rosenius står som far for den bevegelse som gjerne kalles ny-evangelismen. Den har spilt en avgjørende rolle for mange av de store vekkelser som har gått over vårt land i de siste hundre år. Vi overdriver neppe om vi sier at Husandaktsboken har vært et middel til å skape noe av det aller beste i norsk kristenliv og kristensyn.

Som alt annet Rosenius skrev, er heller ikke denne boken skrevet som en bok av ham selv. Derimot var det forfatteren Lina Sandell og Rosenius´ sekretær Amy Moberg som i 1873 ”komponerte” boken ved at de hentet stykker som han hadde publisert i bladet ”Pietisten”. I Norge kom den ut tre år senere. I løpet av 48 år, fram til 1924, ble den trykket i hele 90 000 eksemplar. De følgende 54 år i ytterliggere 30 000 eksemplar.

Sentralt og allsidig innhold

Husandaktsboken gir et representativt utvalg av Rosenius´ budskap. Her høres framfor alt det frigjørende evangelium, som har satt sitt tydelig preg også på norsk kristenliv: Du kan komme til din skaper som et barn til sin far, fordi Jesus Kristus er din stedfortreder. Han levde, døde og sto opp - i ditt sted!

Noen anklager Rosenius´ Husandaktsbok for å være ensidig: Her er lite til livet og etterfølgelsen. Vel, alle forkynnere taler inn i sin samtid og bør legge vekten der det i særlig grad trengs. Det gjelder også Rosenius. Hans kall var særlig å forkynne et frigjørende og fulltonende evangelium inn i en tid hvor mange spurte etter en nådig Gud. Likevel: Den som mener at Husandaktsboken ikke også inneholder tydelige formaninger til et hellig liv, kan vanskelig ha lest særlig nøye. Tvert imot inneholder boken mye til konkret selvransakelse og kall til sann etterfølgelse av Jesus Kristus i dagliglivet.

Dagens leser vil kanskje overaskes over at boken stiller nærgående spørsmål ved den enkelte lesers kristendom. Det forventes kanskje ikke av en som i særlig grad banet veien for det frigjørende budskap om å se bort fra seg selv. Men dette ransakende spørsmål hører for Rosenius på det nøyeste sammen med hans frigjørende budskap: Evangeliets frihet kan kun rett forstås og tas imot når også lovens ord fører mennesket bort fra troen på seg selv og sin egenproduserte kristendom.

Til sammenligning med dagens andaktsbøker, er andaktene lange. Men den som setter av tid, leser med ro i hjertet, under bønn om Guds Ånd, vil sjelden erfare at ikke en andakt fra boken gir mat til gudslivet. Særlig unge lesere vil ha stort utbytte. De fleste kunne med fordel ha noen år med ”Husandaktsboken” som daglig følgesvenn.

Norske utgaver

Det sirkulerer i dag to norske oversettelser av boka: Utgaven av 1964, oversatt av brødrene Knut og Øivind Andersen. Førstnevnte var prest, sistnevnte bibellærer og rektor på Fjellhaug Misjonsskole. Siste opptrykk av denne utgaven var i 1978.

Den andre oversettelsen er gjort av Hermod Hogganvik i 1999. Hogganvik gjorde i perioden 1989 – 2008 en viktig jobb med å gi ut flere av Rosenius´ bøker. De er alle fortsatt å få kjøpt ny. Oversettelsen beskjemmes imidlertid noe av språklige svakheter, ufullstendige setninger, uoversatte svenske uttrykk, samt en annen avsnittsoppdeling enn Rosenius´ opprinnelige tekst. Boken kan også leses online.

Brødrene Andersens oversettelse har god språkføring, men hadde nok hatt godt av en fornyelse av språket for å kommunisere optimalt med dagens leser. Det er mulig å få kjøpt denne på antikvariater og bruktbutikker. Jeg kjøper alt jeg kommer over! Denne utgaven er også nå helt nylig gjort tilgjengelig  som lydfil og podkast innlest av den kjente operasangeren Oddbjørn Tennfjord. Det er mulig å abonnere på podkasten, eller å lytte direkte fra EBmedias nettsider.

I begge utgavene er det et register for skriftsted og emne. Det gjør at boken også kan brukes som oppslagsbok.

Forøvrig ble det også i 1971 utgitt "Den lille husandaktsboken", med kortere andakter av Rosenius.


Både på svensk og dansk har det i år kommet bearbeidede og språklig oppdatert utgaver av Husandakstboken, henholdsvis på BV-forlaget og Lohses forlag. På svensk kan boken også leses på nett.

Flemming Kofod-Svendsen har utarbeidet en fyldig bibliografi over utgivelser av Rosenius i Skandinavia: Trykt Rosenius KS. Denne har tidligere stått på trykk i "Kirkehistoriske Samlinger 2014".

Flere aktualiserende artikler om Rosenius inn i vår tid, kan leses og høres på danske ELMs jubileumsside for Rosenius-jubileet.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Boktips

Skrifthenvisning

  Profeten Jesaja  55: 3

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Endre Stene.
  Endre Stene er gift med Edel, har fire gutter og bor i Namsos. Han er lærer på Fjellheim Bibelskole og redaktør i foross.no.
   Ressurser av Endre Stene
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.