Publisert

Guds lam


Ca leselengde:
2 min

Ønsker du å forberede deg til påske på en god måte? Ønsker du å bli opptatt av Jesu lidelse for deg, "se" han og komme nær han? Da er dette boka for deg!

Oversikt

Guds oam - Andreas FibigerGuds Lam er ei bok hvor du følger Jesu lidelseshistorie, dag for dag gjennom påskeuka, og time for time fra skjærtorsdag kveld og gjennom hele langfredag. Kapitlene følger de ulike dagene og etter hvert de konkrete hendelsene i den siste delen av påskeuka. Opprinnelig er dette 14 bibeltimer som presten Andreas Fibiger hadde i København våren 1911 og som ble utgitt som bok samme høst.

De siste dagene i lidelseshistorien

De fire evangelistene forteller noe ulike glimt om hva som skjedde disse dagene. Denne påskeuka fyller ca. en tredjedel av alle kapitlene i de fire evangeliene. Svært mange samtaler og taler av Jesus er fra disse dagene.

Her i denne boka blir de fire evangelieberetningene sydd sammen til en fortelling. Mange små detaljer i tekstene er tatt med. Du får en følelse av å vandre sammen med Jesus og disiplene, komme nær, se, lytte og oppleve den kristne tro sitt sentrum, Jesu vei for oss, Jesu død for våre synder!

Noen lesere vil overraskes over alt som skjer, ikke minst langfredags morgen. Så mange ulike "stoppesteder", så mange ulike forhør Jesus opplever før den endelige dommen ved Pontius Pilatus.

Detaljene er en styrke

Nettopp dette er boka sin styrke. Du kommer nær tekstene og får være der. Boka er skildrende og ikke så mye forklarende. Det er ikke en teologisk utleggelse av Jesu kors sin betydning. Da må en søke andre kilder. Men du blir tilskuer og tilhører til livgivende ord fra Jesu kors.

Min anbefaling

Jeg har brukt denne boka mye i forberedelse av undervisning om Jesu lidelseshistorie på Fjellheim bibelskole. Jeg har også brukt den som personlig oppbyggelsesbok og som hjelp til forkynnelse/skildring av påskehendelsene på utallige møter.

Jeg tenker boka har en form som når ulike deler av personligheten hos leseren, både hjertet, tanker og følelser. Mange forskjellige mennesker kan dermed også få et godt utbytte. Boka leses best sammen med en åpen bibel.

Mulig kjøp

Den norske utgaven ble utgitt i 1949 med sterke forord av Carl Fredrik Wisløff. Er du heldig, kan du komme over denne på diverse antikvariat. Men i 2003 ble den trykket opp igjen på Antikkforlaget, og kan kjøpes i nettbutikken til forlaget, antikkforlaget.no  Boken kan også kjøpes brukt på nett fra Budskapet antikvariat.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Boktips

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.