Publisert

Min leseliste: Knut Kåre Kirkholm Bibelen hvert år, Lewis som favoritt og leselyst fra barneskolen


Ca leselengde:
3 min

En av målsettingene med foross.no er å inspirere kristne til å lese (mer) god kristen litteratur. Det trenger vi for vår egen personlige del, men også for å formes av en bibelsk tankegang til sunn tjeneste og aktivt samfunnsliv.

Vi håper derfor en kikk i bokhyllen til Knut Kåre Kirkholm vil være til inspirasjon.

Hvilke bøker er du underveis i for tiden?

Jeg har en tendens til å kjøre flere leseprosjekter samtidig. Så for tiden leser jeg a) Religious Affections av Jonathan Edwards, en kristen klassiker som forsøker å sette ord på hva som kjennetegner en sann kristen; b) Fri og forankret av Egil Sjaastad, en fin gjennomgang av katekismen med sjelesorgen som sikte; c) Romanov av Simon S. Montefiore, en fortelling om tsardynastiet som styrte Russland fra 1500-tallet og fram til 1917; d) Jakten på Sigurd Jorsalfare av Øystein Morten, en historisk skisse av en av de kjente middelalderkongene våre; e) Dune av Frank Herbert, en science fiction-roman som er en klassiker i sjangeren og jeg leser for å teste den ut.

Husker du når du for alvor begynte å lese og hva som trigget det til det?

Jeg begynte å konsumere bøker så snart jeg kunne lese. Allerede i andre klasse leste jeg en bok i uken. Fra første stund var lesing en sterk lidenskap og siden har jeg bare fortsatt.

Hva er dine favoritter innen skjønnlitteratur?

Ringenes Herre-bøkene har jeg lest fire-fem ganger, så de må nødvendigvis komme høyt. Det samme gjelder Narnia-bøkene, som jeg har lest enda flere ganger. Jeg har også verdsatt bøkene til Edvard Hoem om slekten hans og skildringene av folkelivet på Vestlandet. Av kristne skjønnlitterære bøker er nok Steingrunnen den jeg har likt best.

Hvilke bøker har hjulpet deg i livet med Jesus?

Av bøker som har gitt konkret hjelp til troslivet (utenom Bibelen), vil jeg nevne Gud, hvorfor sover du?, av Leif Andersen og Guds Lam av Andreas Fibiger. I tillegg må jeg her legge til den for oss ukjente teologen Pseudo-Dionysios fra 500-tallet, som for meg ble den store inngangsporten inn i oldkirkelig teologi og tenkning. Ingenting ble det samme etterpå.

Hvilke bøker har hatt mest å si for din tenkning om kristen tjeneste og virksomhet?

Med oppvekst i NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) er det vanskelig å komme utenom De venter av Asbjørn Aavik. Det er en liten misjonsbok som har noen grunntanker som ligger i bunn for all tenkning. Det viktigste er hans ord om at misjonssinnet kommer fra Golgatafjellet og ikke fra Galileafjellet. Takknemligheten for forsoningen må være drivkraften.

Hvilke biografier har du satt mest pris på å lese?

Eric Metaxas’ biografi om Dietrich Bonhoeffer er vanskelig å komme utenom. Men Augustins Bekjennelser hører også med her.

Hvilke bøker vender du tilbake til og leser flere ganger og hvorfor?

Bibelen leser jeg gjennom årlig. Av andre bøker har jeg som mål å lese Guds Lam i fastetiden hvert år. Det er en fantastisk bok om påskens herlige budskap. Min favorittforfatter ellers er C. S. Lewis. Noen av Narniabøkene har jeg lest over 15 ganger, og hans forfatterskap blir jeg ganske enkelt ikke ferdig med.

Hvilke bøker har du opplevd mest til hjelp i det å forstå vår samtid og se den i lys av en bibelsk tenkning?

Her synes jeg Carl Truemans The Rise and Triumph of the Modern Self fortjener å nevnes. Videre handler mye av min fascinasjon for C. S. Lewis om at han forstod hva som var underveis og dermed har mye interessant å si som passer i vår tid.

Hvilken bok skulle du ønske alle kristne hadde lest og hvorfor?

Bibelen, naturligvis. Men utenom Bibelen, vil jeg faktisk løfte fram Authentic Christianity: How Lutheran Theology Speaks to a Postmodern World, av Gene Veith og Trevor Sutton. Den gir en nydelig innføring i mange viktige trekk ved luthersk teologi og viser hvordan dette er relevant inn i vår tid. Da jeg hadde lest den ut, gikk jeg rett tilbake til side 1 og leste den på nytt.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Boktips

Serie

  Min leseliste: Knut Kåre Kirkholm Bibelen hvert år, Lewis som favoritt og leselyst fra barneskolen (vises nå)

  Min leseliste: Sofie Braut

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.