Emne: Forsoningen(42 ressurser)


 •  
  Andakt
   

  Hvorfor


  Hans Erik Nissen

  Fra Jesu fjerde ord på korset: Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: "Eli, Eli, lama sabaktani?" Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor har...

  LES MER


 •  
  Bibelutleggelse
   

  Venn eller fiende?


  Jan Helge Aarseth

  Kong David var vel kjend med at livet kunne veksla raskt. Skifta mellom glede og tryggleik, og stor frykt og uvisse, kom ofte både brått og uventa. Sl...

  LES MER

 •  
  Hva tror vi
   

  Hva betyr det at synden er sonet?


  Arne Helge Teigen

  Enkelte ord som brukes om den kristne tro, kan være vanskelige å forstå. Ikke bare for mennesker som står fjernt fra kristendommen, men også for mange...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Stig ned av korset!


  Lars Eritsland

  Likeså spottet også yppersteprestene ham seg imellom sammen med de skriftlærde og de eldste og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse!...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Hans kors - vårt kors


  Lars Eritsland

  Og stridsmennene tok purpurkappen av Jesus og kledde ham i hans egne klær og førte ham bort for å korsfeste ham. Og han bar sitt kors. Men mens de var...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Den verdsattes verdi


  Lars Eritsland

  Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa: Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten; for det er blodpenger. Og de holdt råd med hverandre og kj...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Jesus tidde


  Lars Eritsland

  Da sto ypperstepresten opp midt iblant dem og spurte Jesus og sa: Svarer du intet på det som disse vitner mot deg? Men Jesus tidde og svarte intet. At...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Det lyteløse lammet


  Lars Eritsland

  Annas sendte ham da bundet til ypperstepresten Kaifas, og der kom alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde sammen. Men ypper­steprestene o...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Så la disse gå


  Lars Eritsland

  Da nå Jesus visste om alt som skulle komme over ham, gikk han fram og sa til dem: Hvem leter dere etter? De svarte ham: Jesus fra Na­saret. Jesus sier...

  LES MER


 •  
  Bibelutleggelse
   

  Søndagsteksten Matt 16:21-23


  Asbjørn Kvalbein

  I denne søndagens tekst blir det klart at disiplenes forventning til Messias ikke stod i stil med den oppgaven Jesus hadde foran seg. Peter har nettop...

  LES MER •  
  Bibelutleggelse
   

  Godt forsonet nyttår!


  Knut Kåre Kirkholm

  Nyttår er et rart konsept. Det vanlige skjer. Vi legger oss (litt senere enn vanlig), vi sover og vi står opp (litt senere enn vanlig). Men bortsett f...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  «Det gjorde Gud» 


  Egil Sjaastad

  Da Israel var treller i Egypt, tok Gud selv et initiativ. Han steg ned for å ta seg av folket sitt (2.Mos 3:7–8). Trelldommen tok slutt. Israel fikk f...

  LES MER

 •  
  Lydressurs
   

  Hebreerbrevet, Øyvind Samnøy


  Øyvind Samnøy

  Disse bibeltimene er tatt opp under kortkurs på Fjellheim Bibelskole. Kortkurs er ukelange bibelkurs som arrangeres hver vinter på Fjellheim Bibelskol...

  LES MER


 •  
  Boktips
   

  Ny bok om forsoningen


  Ingvald André Kårbø

  Jesu død står sentralt i den kristne tro. Likevel kan det være uenighet knyttet til hva denne døden faktisk betydde. Vi har intervjuet forfatteren av den ferske boken "Kors og frelse", Arne Helge Teigen

  LES MER