Emne: Jesu fødsel (Inkarnasjon)(23 ressurser)

 •  
  Bibelutleggelse
   

  Søndagsteksten Luk 1:26-38


  Knut Kåre Kirkholm

  I denne ukens episode snakker vi bl.a. om engler og om Jesu mor, Maria. Det er Maria budskapsdag og vi leser teksten om da Maria fikk det store oppdra...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Englar i mørket


  Jan Helge Aarseth

  Den første julekvelden i Betlehem var svært annleis enn både julemarknadane og familiefestane som me no knyttar til julefeiringa vår. Alt var annle...

  LES MER

 •  
  Bibelutleggelse
   

  Søndagsteksten Matt 1:18-25


  Rolf Kjøde

  I denne episoden får vi et sjeldent innblikk i Jesu jordiske far, Josef. I et møte med Herrens engel får han vite bl.a. hvilket navn sønnen hans skal ...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Jesu krybbes minne


  Børre Knutsen

  Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning, i de...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Når det ubegripelige blir håndgripelig


  Göran Simonsson

  Ingen har noen sinne sett Gud, konstaterer apostelen Johannes to ganger. Ingen kan se Gud og leve, får Moses høre på Horeb. Jesus er kongenes Konge og...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Juleevangelium


  Børre Knutsen

  Jeg har noe å fortelle dere! Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Dette var...

  LES MER

 • Luke 3 - Født av en jomfru


  Knut Kåre Kirkholm

  3. desember- Fødes av en jomfru Født av jomfru Maria Disse ordene sier vi hver søndag når vi i kirken bekjenner vår hellige tro. Vi er så fortroli...

  LES MER