Emne: Faste(47 ressurser)

 •  
  Livet
   

  Lyst, lykke, begjær og vilje


  Karl Ove Jeppestøl

  Forholdet mellom lyst og lykke er et spennende tema. Alle mennesker ønsker lykke, eller tilfredshet. En refleksjon rundt forholdet mellom lystene vi k...

  LES MER


 •  
  Livet
   

  Fest blikket i fastetiden!


  Gabriel Skilling

  Så sier Herren, hærskarenes Gud: Fasten i den fjerde måneden og i den femte og i den sjuende og i den tiende måneden skal bli til fryd og glede og til...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Det store seiersropet


  Lars Eritsland

  Da nå Jesus hadde fått eddiken, sa han: Det er fullbrakt. Og Jesus ropte igjen med høy røst og sa: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da ...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Vent, la oss se!


  Lars Eritsland

  Deretter, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at Skriften skulle oppfylles, sier han: Jeg tørster! Der sto et kar fullt av eddik, og strak...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Forlatt


  Lars Eritsland

  Men fra den sjette time ble det mørke over hele landet like til den niende time, idet solen ble formørket. Og ved den niende time ropte Jesus med høy ...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Velsignelsen i korset


  Lars Eritsland

  Men ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas hustru, og Maria Magdalena. Da nå Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disipp...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Med Jesus til Paradis


  Lars Eritsland

  En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss! Men den annen svarte og irettesatte ham og sa: ...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Stig ned av korset!


  Lars Eritsland

  Likeså spottet også yppersteprestene ham seg imellom sammen med de skriftlærde og de eldste og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse!...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Folket sto og så på


  Lars Eritsland

  Og de satt der og holdt vakt over ham, og folket sto og så på. Og de som gikk forbi spottet ham og rystet på hodet og sa: Tvi deg, du som bryter ned t...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Skriften skal oppfylles


  Lars Eritsland

  Da nå stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en for hver stridsmann. Likeså tok de kjortelen. Men kjortelen...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Det jeg skrev, det skrev jeg


  Lars Eritsland

  Men Pilatus hadde skrevet en innskrift med klagemålet imot ham, og den satte han på korset; der var skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. Denne i...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Far, forlat dem!


  Lars Eritsland

  Også to andre, to ugjerningsmenn, ble ført bort med ham for å avlives. Og de førte ham til det sted som på hebraisk kalles Golgata - det er utlagt: Ho...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Gråt over dere selv!


  Lars Eritsland

  Og en stor mengde av folket fulgte ham, og mange kvinner som jamret seg og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa: Dere Jerusalems døtre...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Hans kors - vårt kors


  Lars Eritsland

  Og stridsmennene tok purpurkappen av Jesus og kledde ham i hans egne klær og førte ham bort for å korsfeste ham. Og han bar sitt kors. Men mens de var...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Vår konge


  Lars Eritsland

  Da nå Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på domstolen på det sted som kalles Stenlagt, men på hebraisk Gabbata. Men det var bere...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Den myndige og milde


  Lars Eritsland

  Da nå Pilatus hørte dette ord, ble han enda mer redd, og han gikk atter inn i borgen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus ga ham intet svar. Pil...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Se det menneske!


  Lars Eritsland

  Pilatus gikk da atter ut og sa til jødene: Se, jeg fører ham ut til dere, forat dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham. Jesus kom da ut ...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Vi var også med


  Lars Eritsland

  Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke. Og landshøvdingens stridsmenn tok Jesus med seg inn i gården i borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og...

  LES MER
 •  
  Andakt
   

  Barabbas eller Jesus?


  Lars Eritsland

  Men på høytiden pleide landshøvdingen å gi folket én fange fri, hvem de ville. Nå hadde de den gang en vel kjent fange som hette Barabbas, en røver, h...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Den falske nøytralitet


  Lars Eritsland

  Da kalte Pilatus yppersteprestene og rådsherrene og folket sammen og sa til dem: Dere har ført denne mann fram for meg som en som forfører folket til ...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Men Jesus svarte ham intet


  Lars Eritsland

  Og da Herodes så Jesus, ble han meget glad; for han hadde i lang tid ønsket å få se ham, fordi han hadde hørt om ham, og han håpet å få se et tegn fra...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Det tålmodige Guds lam


  Lars Eritsland

  Og på alle yppersteprestenes og de eldstes klagemål svarte han intet. Da sa Pilatus til ham: Svarer du ikke et ord? Hører du ikke hvor meget de vitner...

  LES MER