Emne: Faste(47 ressurser)

 •  
  Andakt
   

  Hva er sannhet?


  Lars Eritsland

  Pilatus gikk da inn i borgen igjen og kalte Jesus for seg, og Jesus ble stillet fram for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham og sa: Er du jød...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Fariseernes hykleri


  Lars Eritsland

  Men jødene gikk ikke selv inn i borgen, forat de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa: Hva klagemål fører dere...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Den verdsattes verdi


  Lars Eritsland

  Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa: Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten; for det er blodpenger. Og de holdt råd med hverandre og kj...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Syndens svik


  Lars Eritsland

  Da nå Judas, som forrådte ham, så at han var blitt domfelt, angret han det, og han kom til­bake til yppersteprestene og de eldste med de tretti sølvpe...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Det det dreier seg om


  Lars Eritsland

  Da det nå var blitt morgen, samledes hele rådet, alle yppersteprestene, de skriftlærde og folkets eldste, og holdt råd imot Jesus for at de kunne drep...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Fall og oppreisning


  Lars Eritsland

  Og omkring en time etter stadfestet en annen det og sa tillikemed dem som sto der, til Peter: Sannelig, du er en av dem; du er jo en galileer, og ditt...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Jeg kjenner ham ikke, kvinne!


  Lars Eritsland

  Mens Peter var nede i gårdsrommet, kom en av yppersteprestens tjenestepiker, dørvokter­sken, og da hun så Peter sitte ved ilden og varme seg, stirret ...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  O hoved høyt forhånet


  Lars Eritsland

  Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttet neve; og mennene som holdt  ham, kastet et klede over hans ansikt og sa til ham: Spå oss, Messias:...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Jesus tidde


  Lars Eritsland

  Da sto ypperstepresten opp midt iblant dem og spurte Jesus og sa: Svarer du intet på det som disse vitner mot deg? Men Jesus tidde og svarte intet. At...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Det lyteløse lammet


  Lars Eritsland

  Annas sendte ham da bundet til ypperstepresten Kaifas, og der kom alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde sammen. Men ypper­steprestene o...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Når han selv spør


  Lars Eritsland

  Ypperstepresten spurte da Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut for alle og enhver; jeg har all­ tid lært i ...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  I yppersteprestens gård


  Lars Eritsland

  Men Simon Peter og en annen disippel fulgte Jesus langt baketter til yppersteprestens gård. Denne disippel var kjent med ypperstepresten og gikk inn m...

  LES MER •  
  Andakt
   

  De bandt ham


  Lars Eritsland

  Vakten og den øverste krigshøvedsmannen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham, og de førte ham først til Annas; for han var sviger­far til Kai...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Dette er deres time


  Lars Eritsland

  Og Jesus sa til yppersteprestene og høvedsmennene over tempelvakten og de eldste som var kommet imot ham: Dere er gått ut som mot en røver med sverd o...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Skal vi slå til med sverd?


  Lars Eritsland

  Men da de som var om ham så hva som ville skje, sa de: Herre, skal vi slå til med sverd? Nå hadde Simon Peter et sverd, og han dro det ut og slo til y...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Så la disse gå


  Lars Eritsland

  Da nå Jesus visste om alt som skulle komme over ham, gikk han fram og sa til dem: Hvem leter dere etter? De svarte ham: Jesus fra Na­saret. Jesus sier...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Han som forrådet ham


  Lars Eritsland

  Og straks, mens han ennå talte, se da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor hop med fakler og lamper, sverd og stokker; han hadde fått m...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Timen er kommet


  Lars Eritsland

  Så sto han opp fra bønnen og kom til sine d­isipler og fant dem sovende av bedrøvelse og han sa til dem: Dere sover altså og hviler dere! Det er nok; ...

  LES MER
 •  
  Andakt
   

  Syndens alvor


  Lars Eritsland

  Da kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, en hage, og i den gikk han selv og hans disipler inn. Men Judas, som forrådte ham, kjente også s...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Hans disipler fulgte med ham


  Lars Eritsland

  Da de hadde sunget lovsangen, gikk Jesus etter sedvane over bekken Kedron ut til Oljeberget; men hans disipler fulgte og med ham. Og Jesus sier til de...

  LES MER •  
  Boktips
   

  For vår skyld


  Endre Stene

  Fastetiden har opp igjennom kirkens historie vært sentral i de kristnes gudsliv. Den ble fra gammelt av regnet fra askeonsdag til påskeaften. I tilleg...

  LES MER