Emne: Misjon(38 ressurser)

 •  
  Livet
   

  Misjonér mer!


  Ann Lång

  Det er herlig å feire gudstjeneste sammen med kristne søstre og brødre. Det er herlig å synge med i lovsangen. Den delte gleden over den befriende try...

  LES MER


 •  
  Bibelutleggelse
   

  Søndagsteksten Apg 17:22-34


  Jon Syver Norbye

  Paulus er et forbilde i å tilpasse budskapet etter hvem han taler til. I talen på Areopagos forkynner Paulus evangeliet til ikke-jøder, som tilba andr...

  LES MER
 •  
  Bibelutleggelse
   

  Søndagsteksten Matt 13:24-30


  Asbjørn Kvalbein

  Det er såmannssøndag, og Jesus forteller en lignelse om himmelriket. Her får vi kontraster mellom Jesus og djevelen, og mellom «godt korn»/«hveten» og...

  LES MER


 •  
  Boktips
   

  Jøde først


  Katrine Masvie

  «Fordi han selv er jøde, makter Avi Snyder på en klargjørende måte å tydeliggjøre jødenes behov for og rett til å få del i evangeliet. Han makter å sk...

  LES MER
 •  
  Aktuelt
   

  Kirken og moskéen


  Gustaf Björck

  Omtrent 8% av dem som bor i Sverige er muslimer. På grunn av en stadig migrasjon og et større antall barnefødsler kommer dette tallet sannsynligvis ti...

  LES MER


 •  
  Bibelutleggelse
   

  Søndagsteksten Luk 13:18-21


  Asbjørn Kvalbein

  Jesus talte ofte i lignelser, særlig når han skulle snakke om Guds rike. I denne søndagens tekst sammenligner Jesus Guds rike med et lite frø og et st...

  LES MER •  
  Bibelutleggelse
   

  Israelsprofetier


  Andreas Årikstad

  Logos er bibelundervisning for unge som ønsker å lære mer fra Bibelen. Målgruppen er 16-32 år, men også folk eldre enn dette er velkommen. Arrangeres ...

  LES MER


 •  
  Aktuelt
   

  Åpne og lukkede dører for evangeliet


  Per Birkeli

  "Hvorfor kom dere ikke før?" Dette spørsmålet kommer fra alle de som ennå ikke har fått høre om Jesus, den eneste som kan gi mennesket evig liv. Ennå lever og dør mange uten å kjenne til Livet... det kan du gjøre noe med!

  LES MER