Hva Tror Vi(15 ressurser)


 •  
  Dåpen i det gamle testamente

  Andreas Årikstad

  All kristen teologi fundamenteres i det gamle testamente (GT). Dåpen er intet unntak. Gjennom historiske hendelser og forbilder legges grunnlaget for at Jesus påbyr oss å døpe (Matt 28:...   

  LES MER

 •  
  Den objektive forsoningslæren – en rikdom å verne om 

  Olof Edsinger

  År 1882 begynte Lina Sandell å gi ut det som kom til å bli tre forskjellige bøker med hennes samlede sanger. Årsaken var at  hun ville forsikre seg om at de ...   

  LES MER
 •  
  Hva handler rettferdiggjørelsen om?

  Arne Helge Teigen

  Det er ikke så vanlig lenger at noen spør hvordan de kan komme i et rett forhold til Gud. Et slikt spørsmål føles ikke relevant for vår tids mennesker, blir det hevdet. Den som li...   

  LES MER

 •  
  Skriften - Guds normative og autoritative ord, del 1

  Gunnar Johnstad

  Når skriftene i Det gamle og Det nye testamente kalles kanoniske (av det greske ordet kánon = målestokk, rettesnor), betegner dette at disse skriftene regnes som n...   

  LES MER


 •  
  Hva handler læren om arvesynden om?

  Arne Helge Teigen

  Læren om synden og dens konsekvenser er en helt grunnleggende sannhet i Bibelen. Ikke bare for forståelsen av frelsen, men også for omvendelsen, troen og kirken. Om synden ikke b...   

  LES MER

 •  
  Jesus Kristus - Gud, menneske og frelser

  Arne Helge Teigen

  Kristne tror på Jesus Kristus som sin frelser. Flere av de som kaller seg kristne, kan likevel mangle klarhet i hva Jesu frelsesverk består i. Denne artikkelen er skrevet for ...   

  LES MER


 •  
  Dømmer Gud i dag?

  Sigurd Grindheim

  Straffer Gud fortsatt mennesker for syndene deres? Når det skjer ulykker og katastrofer, er det fordi Gud dømmer oss? Det er mange som mener at bildet av Gud som en som dømmer og str...   

  LES MER

 •  
  Læren om treenigheten

  Arne Helge Teigen

  Enkelte hevder at den kristne troen ikke er logisk. For å begrunne dette, viser de gjerne til treenighetslæren. Det er ikke mulig at Gud kan være en, samtidig som han er tre personer si...   

  LES MER


 •  
  Ti innvendinger mot et luthersk dåpssyn

  Egil Sjaastad

  Mange har gått lei av diskusjoner om dåpen. Men vi kommer ikke utenom. Dåpsdebatten har gjennom 500 år vist seg å avsløre skillelinjer som i virkeligheten går mye dypere enn s...   

  LES MER

 •  
  Hva betyr det at synden er sonet?

  Arne Helge Teigen

  Enkelte ord som brukes om den kristne tro, kan være vanskelige å forstå. Ikke bare for mennesker som står fjernt fra kristendommen, men også for mange kristne. Dette gjelder for ekse...   

  LES MER


 •  
  Dåpen

  Arne Helge Teigen

  Bibelens lære om dåpen, viser tydelig at det er Gud som handler overfor mennesket når dåp finner sted. Gud frelser, gjenføder og gir Den Hellige Ånd ved dåpen. Hva som skjer i dåpen, er...   

  LES MER