Publisert

Den historiske Jesus: Del 4/7 Paulus gikk fra å forfølge kristne til å ofre sitt liv for sin kristne tro


Ca leselengde:
4 min

I de to forrige artiklene så vi at disiplene forkynte Jesu oppstandelse, men de var ikke de eneste som gjorde det. I dag undersøker vi historien om en jøde som forfulgte kristne før han ble omvendt. Vi skal også granske en av Jesu brødre som ble kristen martyr etter hans omvendelse fra jødedommen.

Påstand 3: Paulus gikk fra å forfølge kristne til å ofre sitt liv for sin kristne tro

Som tidligere nevnt er Paulus en sentral skikkelse i kristendommen. Han misjonerte etter sin omvendelse og skrev brev til flere menigheter – brev som i dag finnes i Det nye testamentet. Men før Paulus ble kristen var han en jøde som iherdig forfulgte kristne. Hva vet vi om Paulus?

De historiske kildene

Vi vet at han var en jøde som forfulgte kristne. For det første har vi Paulus sine egne brev. Han skriver at han forfulgte kristne, før han ble omvendt, i hans brev til menighetene i Korint, Galatia og Filippi. I Galaterne 1:13 skriver han for eksempel:

Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere for fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte utrydde den.

For det andre skildrer evangelisten Lukas det samme i Apostlenes gjerninger. Han skriver at Paulus fengslet og var med på å henrette kristne.

For det tredje ser det ut som at det gikk et rykte i Judea om Paulus. I Galaterne 1:22-23 står det:

Menighetene i Judea, de som er i Kristus, kjente ikke meg personlig. De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, forkynner nå selv den troen han prøvde å utrydde.

I følge de to versene hadde kristne i Judea hørt om at Paulus, «som før forfulgte oss», hadde blitt omvendt.

Hva gjorde at Paulus ble omvendt? I følge både Lukas (Apg 9:1-19) og Paulus selv (1. Kor 9:1) skjedde det når han så den oppstandne Jesus.

Etter at Paulus ble kristen misjonerte han og forsvarte kristendommen iherdig. Hans iherdige misjon førte til at han til slutt led og døde for sin kristne tro. Det er dokumentert av Paulus selv, Lukas, Clement av Roma, Polycarp, Tertullian, Dionysius av Korint og Origen.

I Paulus har kristne et fiendtlig vitne som gikk fra å forfølge kristne til å lide og dø for sin kristne tro. Om man ikke tror at Paulus møtte den oppstandne Jesus må man fortsatt forklare hvorfor en fiende av Jesus plutselig gjorde en helomvending og til slutt valgte å gi sitt liv for han.

Påstand 4: skeptikeren Jakob, Jesu bror, ble omvendt

Det ser ut som at det ikke bare var Paulus som ble omvendt etter Jesu død. En av Jesus sine fire brødre, Jakob, ble sannsynligvis også omvendt etter Jesu død.

Jakob var nemlig ikke overbevist om at Jesus pratet sant når han levde. Flere plasser i Markusevangeliet viser at Jakob var skeptisk til Jesus. I kapittel 3, vers 21, står det eksempelvis at familien til Jesus trodde at han hadde gått fra vettet. Det underbygges av Johannes 7:5, der det står at hans brødre ikke trodde på ham (Jesus).

Den jødiske historikeren Hegesippus underbygger det evangeliene skriver, når han på 100-tallet skriver at Jakob var en dypt religiøs jøde som fulgte det jødiske loven. Det er altså grunn til å tro at Jakob ikke ble overbevist av det Jesus sa. Men etter Jesu død, og mulig oppstandelse, skjer det noe.

Hva skjedde med Jakob?

I Apostlenes gjerninger 15 fremstår Jakob som en leder i kirken, og i Galaterne 1:19 refererer Paulus til Jakob som en apostel. Hvordan gikk Jakob fra å ikke tro på Jesus til å bli en av apostlene og kirkens leder i Jerusalem?

En mulig forklaring finner vi i 1. Kor 15:7, hvor Paulus skriver:

Senere viste han [Jesus] seg for Jakob og deretter for alle apostlene.

Etter at Jakob ble omvendt led han samme skjebne som Paulus – han ble en martyr. Det skriver Lukas, Hegesippus, Clement av Alexandria og Josephus.

Oppsummering/konklusjon

Paulus og Jakob er derfor eksempler på personer som i utgangspunktet var kritisk til Jesus, men som endret seg etter Jesu død og mulige oppstandelse. Paulus forfulgte kristne, og Jakob trodde ikke på Jesus selv om han var hans bror. Det at begge to ble omvendt etter Jesu død (og oppstandelse) er veldig vanskelig å forklare uten oppstandelsen.

Nå har vi sett på den fire av fem påstander om Jesu oppstandelse. I neste artikkel ser vi på den siste: var Jesu grav tom?

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Skrifthenvisning

  Galaterbrevet  1: 22-23

Serie

  Den historiske Jesus: Del 1/7

  Den historiske Jesus: Del 2/7

  Den historiske Jesus: Del 3/7

  Den historiske Jesus: Del 4/7 Paulus gikk fra å forfølge kristne til å ofre sitt liv for sin kristne tro (vises nå)

  Den historiske Jesus: Del 5/7

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Alexander Nilsen.
  Alexander kommer fra Kokelv i Finnmark og bor nå i Tromsø hvor han studerer medisin.
   Ressurser av Alexander Nilsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.