Publisert

«Herre, lær oss å be» Hva er bønn?


Ca leselengde:
5 min

Gjennom alle tider i kirkens historie har kristne bedt. «Alle» kristne ber, likevel er det mange som synesdet er vanskelig, og flere lurer på hva bønn egentlig er.

I Luk 11:1 har Jesus vært og bedt for seg selv, og da han kom tilbake, sa disiplene: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler.» Jesus lærte da disiplene Herrens bønn. Mange kristne kan kjenne på det samme ønsket som disiplene gjorde, nemlig å lære å be.

Bønn er å snakke med den treenige Gud. Bønnen kan rettes til Gud Fader, Jesus eller Den Hellige Ånd, hver for seg eller om hverandre. Innholdet i bønnen kan handle om ønsker, spørsmål, omsorg, sorg, fortvilelse, frelse, ønske om Guds ledelse, Guds inngripen og så videre.

Bønnens innhold avhenger av hva personen som ber, ønsker å snakke med eller legge fram for Gud. Sagt på en annen måte, bønnens innhold handler om hvor man vil slippe Jesus inn. I Åpenbaringen leser vi:

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Åp 3:20

Jesus står for døren og banker. Blir han lukket opp for, så vil han også gå inn. Verset kan kanskje hjelpe oss på en enkel måte å forstå hva bønn er. Bønn er et svar på at Jesus er nær og ønsker å komme inn i våre liv. Ved å be, lukker vi Jesus inn i livene våre og gir han tilgang til å berøre, styre og lede.

Jesus stod ikke, men han står og banker. Han har aldri gitt opp ønske om å få komme inn. Måltid er i denne sammenhengen forbundet med åpenhet og ærlighet. Som kristne har vi allerede sluppet Jesus inn i livet. Men i motsetning til gjester, som vi slipper inn i stuen og kjøkkenet i hjemmene våre, så vil Jesus inn i alle deler av livene våre.

Jesus vil inn i de mørke rommene i livet som vi ikke åpner opp for til så mange andre. De rommene hvor vi gjemmer det vi har sagt, tenkt og gjort, som vi ikke er så stolt over. Inn i det rommet hvor vi gjemmer synden.

Jesus vil, som verdens lys, komme med sitt lys inn i vårt mørke. Jesus vil, som Sannheten, tale sannhet om vår synd og om hans nåde for en angrende synder.

En annen måte å definere hva bønn er, finner vi hos Ole Hallesby, som skrev boken Fra bønnens verden. Hallesby definerer bønn blant annet slik:

Bønn går dypere enn alle våre ord. Og den ligger igjen i sjelen når bønnens siste ord er gått over våre lepper. Bønn er en tilstand i vårt hjerte, en sinnstilstand. Bønn er en bestemt hjertestilling til Gud, som han i sin himmel straks kjenner som bønn, som et rop til sitt eget hjerte. Om den formes i ord eller ikke, betyr ikke noe for Gud, men bare for oss.[1]

Bønnen vår ligger igjen i sjelen, og fortsetter å formidle en bønn når vi slutter å be i ord eller tanke. Det kan være godt å få sette ord på bønnene, men når vi er ferdige med å be eller mangler ord, vil det likevel være en bønn i vårt indre. Det kan kanskje ligne litt på bønnen til Den Hellige Ånd?

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Rom 8:26

Den Hellige ånd kan be ved et sukk. Om vi sukker, ber i ord og tanker, eller når vi mangle uttrykksmåte i bønn, vil Gud likevel kjenne igjen og forstå bønnen.

Ulike opplevelser i livet kan føre til at vi har ulike forhold til bønn. Da kan det være nyttig å holde fast på noen grunnsannheter om bønn. Jens Bjørnsgård har i boken Bønn & Liv delt noen grunnsannheter om bønn[2]:

 • Bønn er et tilsvar på Guds nærhet i mitt liv.
 • Bønn er vår respons på Guds ord, og begynner med lytting og stillhet.
 • Bønn er å snakke enkelt og fortrolig med Gud i sitt hjerte.
 • Bønn er hjertets lyttende stillhet. Det hellige kommer oss nær på en spesiell måte.
 • Bønn er ikke mer innviklet enn å lukke Jesus Kristus inn i vår nød.
 • Å be er å gi Jesus adgang til å bruke sin kraft på vår nød
 • Å be er å gi Jesus adgang til å opphøye og forherlige sitt navn på vår nød.
 • Bønn er ikke først og fremst et middel til å oppnå det vi ønsker eller til å virkeliggjøre våre planer, bønnen er et middel til å realisere Guds vilje og plan med oss.
 • Bønn er tro i praksis. Å be er å melde seg til himmelsk audiens.
 • Bønn er i sin reneste form hengivelsens og takknemlighetens lovsang til Gud. Bønnens hensikt og mening er å forherlige Guds navn.
 • Gudsnærværet gjør at ditt liv ligger alle veier åpne under og etter en stille stund i bønn.

[1] Hallesby, Ole. Fra bønnens verden. Stavanger: Luther Forlag, 1927.
[2] Bjørnsgård, Jens. Bønn & Liv. Oslo: Lunde forlag, 2018. s. 10-11


Denne artikelen ble først publisert 2.juni 2020, og er den første i en serie på fire artikler om bønn.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Emne

  Bønn

Serie

  Bønnens kamp

  Tre former for syndsbekjennelse

  «Herre, lær oss å be» Hva er bønn? (vises nå)

  Bønnens arbeid

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Rune Espevik.
  Rune Espevik er opprinnelig fra Ølensvåg, men bor nå i Grimstad hvor han jobber som miljøteamleder på Drottningborg vgs og ungdomsleder i Misjonssalen Grimstad. Han er utdannet teolog ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
   Ressurser av Rune Espevik
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.