Publisert

Samtale: Kan all teologi reduseres til lov og evangelium? Få hjelp til å tenke riktig om de sentrale lutherske begrepeneI denne episoden av Forosspodden samtaler Jason Van Haselen med Dr. Joel Biermann om forholdet mellom lov og evangelium og hva som skjer når vi får en såkalt "law and gospel reductionism".

Dette er noe av det de snakker sammen om:

  • Lov og evangelium er to kjente begreper i luthersk teologi. Forklar dem kort. Hva er forskjellen og sammenhengen mellom dem?
  • Hva legger du i uttrykket law and gospel reductionism?
  • Hvilke utfordringer byr dette på, både for den enkelte kristne og for kirken som helhet?
  • Hvordan "løser vi dette"? Hvordan tenke riktig om dette?


Lytt også til episoden i foross-podden i din podkaster:

RSS

Android

iTunes