Publisert

Som mann og kvinne skapte han dem Ekteskapet som et bilde på Guds vesen og Guds frelse


Ca leselengde:
10 min

Det er på ingen måte en liten detalj i Bibelen, det at mennesket ble skapt som mann og kvinne. Tvert imot har det med forståelsen av Guds vesen og Guds frelse å gjøre. Les hvordan og bli mer bevisst på utfordringene som Bibelens lære om dette punktet kan by på i vår tid.

Gir det mening å ha en artikkel om de to kjønnene i en serie om de mest sentrale delene av den kristne tro? [artikkelen er hentet fra tilliv.dk, resten av den nevnte serien publiseres ikke på foross.no] Selv om det er mye debatt om kjønn og kjønnsroller i vår tid, gjør ikke det emnet mer sentralt i den kristne tro. Så gir det mening?

Ja, det gir mening. For emnet er faktisk veldig sentralt. Forholdet mellom mann og kvinne er i Bibelen et grunnleggende bilde både på Guds vesen og på Guds frelse. De to tingene skal vi se nærmere på i denne artikkelen, og til slutt skal vi prøve å ta opp to utbredte innvendinger.

Guds vesen

Nedenfor kommer et sitat fra første side i Bibelen. Når du leser dette, vil jeg be deg tenke over to spørsmål:

  1. Hvor mange her er Gud?
  2. Hvor mange her er mennesker?

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! ... Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 1 Mos 1:26-27

Hva ser du? Gud er mer enn én ("oss", "i vårt bilde") og samtidig én ("han", "i sitt bilde"). Mennesket er mer enn én ("de", "mann og kvinne") og samtidig én ("det", "mennesket").

Vi mennesker er skapt i Guds bilde. Vi gjenspeilder den treenige Gud, og vi gjør dette ved å være flere og likevel én på samme tid. Mann og kvinne er forskjellige mennesker, men de er skapt for å komme sammen og bli ett i ekteskapet (2 Mos 2:24).

Videre er det innad i den treenige Gud en over- og underordning. Faderen er overordnet, og Sønnen er underordnet. Faderen og Sønnen er helt like i guddommelighet, verdighet og ære, men de har forskjellige roller i deres gjensidige forhold. Slik er det også med forholdet mellom mannen og kvinnen i ekteskapet. De er helt like i menneskelig ære og verdighet. Men de har forskjellige roller. Mannen er overordnet og kvinnen er underordnet.[1] Få av dagens lesere kan lese siste setning uten å kjenne på indre motstand og motvilje. Dette gjelder også forfatteren som har skrevet setningen. Vi er alle barn av vår tid. Vi tenker umiddelbart at kvinnen gis mindre verdi og ære enn mannen når hun er underordnet i ekteskapet. Men vil vi si noe lignende om Jesus? Jesus er underordnet Faderen. Ville vi si at han av den grunn har mindre verdi og ære enn Faderen? Som kristne vet vi at dette ikke er sant. Det er en forskjell i funksjonen og forholdet til Sønnen og Faderen, men de er nøyaktig like i verdighet og ære. Det samme gjelder kvinnen i forhold til mannen. Hva som da ligger i mannens oppfordring til å være overordnet skal vi utdype senere i artikkelen.

For det tredje, og siste, reflekterer mann og kvinne Gud ved å elske hverandre i ekteskapet. Gud er kjærlighet, og det er kjærlighet mellom Faderen og Sønnen. Når mann og kvinne elsker hverandre i ekteskapet, gjenspeiler og vitner de om Guds kjærlige natur. [2]

Guds frelse

Et av de bærende bildene i Bibelen av forholdet mellom Jesus og den frelste kirke er bildet av brudgommen og bruden. Brudgommen elsker bruden sin, han ofrer seg for henne, og han vinner henne med den dyreste prisen: sitt eget blod. Derfor kalles bruden «Lammets brud». Bruden er fantastisk kledd og utsmykket, ikke av seg selv, men av brudgommen. Her er vi ved det mest sentrale i evangeliet. [3]

Da Gud skapte mann og kvinne, ønsket han at mannens forhold til kvinnen skulle gjenspeile det mest sentrale i evangeliet. Gud kaller mennesket til å elske sin brud og til å ofre seg selv for det som gagner, gleder og gir liv til henne (Ef 5:25-29; Kol 3:19). På denne måten blir mannens liv en gjenspeiling av og et vitnesbyrd om Jesu selvoppofrende kjærlighet og frelse av kirken.

Det er slik mannen kalles til å være leder i ekteskapet. Det er ikke en rolle hvor han kan styre og herske til fordel for seg selv. Det er motsatt. Det er en rolle hvor han må legge til side hensynet til seg selv og alle sine egne lidenskaper, ønsker, drømmer, mål og ambisjoner og i stedet være opptatt av denne: Hva gagner, gleder, beriker og bringer velsignelse til henne? Mennesket er kalt til å lede ved å tjene – slik Jesus gjorde.

Det er ikke slik lederrollen forstås i den vanlige verden. Derfor vil mange av oss også reagere umiddelbart på Bibelens tale om mannen som leder i hjemmet og menigheten. Vi ser for oss en vanlig lederrolle. Men les hvordan Jesus definerer lederskap:

Kongene hersker over sine folk, og de som har makten, lar seg kalle velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst, den som er gjest ved bordet, eller den som er tjener? Er det ikke gjesten? Men jeg er som en tjener blant dere. Luk 22:25-27

Jesus er den som tjener. Det er slik han frelser, og det er slik han leder. Det er denne rollen mannen kalles til. Mens Jesus tjente menigheten og ofret seg selv for den, er mannen kalt til å tjene sin kone og ofre seg selv for henne. Det er kongeveien til et velsignet og godt ekteskap. Det er også veien til et ekteskap som er en gjenspeiling av Guds frelse, og nettopp det er Guds intensjon med ekteskapet.

Utfordringer

Når det bibelske forholdet mellom mann og kvinne er et grunnleggende bilde på både Guds vesen og Guds frelse, bør det ikke komme som noen overraskelse for oss at Djevelen driver stormangrep mot dette forholdet. Den beste beskyttelsen for oss er å dykke ned i Bibelens velsignede veiledning. I vår tid er det noen saker som spesielt utfordrer kristne på dette området. Jeg skal nevne to av dem.

Kan ikke homofil kjærlighet være like bra?

Kjærlighet mellom to av samme kjønn kan uten tvil oppleves like bra som heteroseksuell kjærlighet. Men det betyr ikke at det er bra. Bibelen vitner om at alle mennesker har Guds lov skrevet i sine hjerter (Rom 2:14-15). Vi vet alle at vi er skapt av Gud for å komme sammen som mann og kvinne. Bibelen lærer til og med at homofile vet at det er galt å følge legningen sin, og at den bringer dem under Guds vrede og dom (Rom 1:32). Det er en grunn til at praktiserende homofile ofte kjemper hardt for å få alle til å velsigne livet deres. De vet at det er feil og de kjemper mot samvittigheten. Den vanligste årsaken til å søke terapeutisk hjelp i forhold til homofili er anger for å være homofilt praktiserende.[4]

Hvordan viser den kristne menighet best kjærlighet til homofile? Det gjør vi ikke ved å støtte dem i å trosse sin samvittighet og gå inn under Guds dom. Tvert imot, det er det mest ukjærlige vi kan gjøre. Til alle homofile, både utenfor og innenfor den kristne menighet, viser vi både kjærlighet og ærlighet ved å stå fast på den bibelske orden om forholdet mellom mann og kvinne.

Den kristne menighet må også se det som et viktig kall å yte pastoral og terapeutisk hjelp til homofile. Noen homofile kan oppleve en endring i legningen sin; andre må få hjelp til å leve med det uten å leve det ut.[5] Alle homofile skal i og gjennom kirken møte budskapet om Guds ubetingede kjærlighet og nåde i Jesus.

Er det noen som ikke passer inn i de tradisjonelle kategoriene mann og kvinne?

Noen har tvetydige kjønnsorganer ved fødselen. Vi kaller dem intersex. Generelt er det imidlertid mulig å bestemme hvilket kjønn som hormonelt vil etablere seg i puberteten og å støtte opp om dette kjønnet f.eks. ved operasjoner. Dette gjør at intersex-personer kan få hjelp til å lande godt i ett kjønn.

I vår tid er det stadig flere som sier at de ikke opplever, fra innsiden, at de har det kjønnet som kroppen har. Ikke-binære og pan-kjønnede mennesker opplever at de verken er menn eller kvinner. Transpersoner opplever at de har det motsatte kjønn av det kroppen har. Disse erfaringene slår vanligvis rot i sen barndom og tidlig ungdomsår. Erfaring viser at hos de fleste er dette en fase de går gjennom, hvor de deretter kan føle seg vel med kroppens kjønn. Den beste hjelpen er derfor terapi som gir hjelp til å håndtere de komplekse følelsene og slå seg til ro i kroppens kjønn.[6]

Bibelen er tydelig på at vi har det kjønn som kroppen har.[7] Derfor kaller Bibelen oss til å erkjenne kroppens kjønn i klær, frisyre og andre fremtoninger (5 Mos 22.5; 1 Kor 11:5ff.). I en tid med mye kjønnsforvirring må vi i den kristne menighet gi opplæring, sjelesorg og terapi som kan hjelpe alle til å ha det bra med og anerkjenne kroppens kjønn.

For det er sant: Gud skapte oss som mann og kvinne, og det er godt!


Artikklen ble først publisert av tilliv.dk, og er oversatt fra dansk av Maria Hellestøl Reyes. 

Les mer:
Mathilde Bech Braüner: Kjønn i et kristent perspektiv, KPI Academy, januar 2019. Rapporten handler om den nye kjønnsideologien fra et psykologisk og kristent perspektiv. Den kan leses elektronisk her: http://www.kpi.dk/media/31128/k_n_i_et_kristent_perspektiv.pdf

Mikkel Vigilius: Kampen for kjønn (Nyt Livs forlag, 2019). Boken handler om den nye kjønnsideologien fra et bibelsk perspektiv. Den kan leses elektronisk her: http://www.nytliv.dk/laes-kampen-om-koennet/

Fotnoter: Fotnoter:

[1] bibelvers om overlegenhet og underordning i Gud og i ekteskapet: 1 Kor 11,3; 15,28; Ef 5,23f; Kol 3,18

[2] bibelvers om kjærlighet i Gud og i ekteskapet: Joh 3:35; 14.31; Ef 5,25; Kol 3:18; Tit 2,4; 1 Joh 4,16

[3] bibelvers om Jesus som brudgommen og kirken som bruden: Jesaja 61,10; Åp 19,7-8; 21,2; 21.9

[4] Whitehead, Neil, Ph.D. & Whitehead, Briar 2020, My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence, Whitehead Associates, USA, 254-255

[5] Homoseksualitet og kristen tro, 2003, Ressursmagasin fra 34 kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge; finner du på denne nettsiden: https://www.yumpu.com/no/document/view/18137546/homofili-og-kristen-tropdf, 14; Whitehead og Whitehead, 2020, 206 ff., 214, 227

[6] Kenneth J. Zucker, 2008, "Barn med kjønnsidentitetsforstyrrelse: Finnes det en beste praksis e?”, Child and Adolescent Neuropsychiatry, 56 (6), 358-364; Braüner, Mathilde Bech, Kjønn i et kristent perspektiv, 2019, KPI Academy, 19

[7] Vigilius, Mikkel 2019, Kampen for kjønn, Nytt liv, 41 ff.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
10 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Emner

  Homofili

  Kvinner

  Menn

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Mikkel Vigilius.
  Mikkel er gift med Leila og de har tre barn. Vigilius er lærer på Luthers Missionsforenings bibelskole på Hillerød, og redaktør i "Nyt Liv". Han har en ph.d i teologi om misjonsforeningenes historie i Skandinavia fra 1800-2000.
   Ressurser av Mikkel Vigilius
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.